Przejdź do stopki

2014-2020

Treść

Projekty inwestycyjne

 

Stabilizacja osuwiska nr 81112 wraz z odbudową drogi gminnej – ul. Leśnej w miejscowości Muszyna
Status: projekt zakończony

 

Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Muszyna poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę

Status: projekt zakończony

 

Rozwój potencjału uzdrowiskowego dzielnicy Zapopradzie oraz Śródmieścia
Status: projekt zakończony

 

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”.
Status: projekt zakończony

 

Strefa Aktywności Turystyczno – Gospodarczej stanowiąca integrację centrum Muszyny ze strefą uzdrowiskową
Status: projekt zakończony

 

Wsparcie działalności MŚP z branży turystyki oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako turystycznej marki gospodarczej
Status: projekt w realizacji

 

Rewitalizacja przestrzeni uzdrowiskowej centrum Muszyny
Status: projekt zakończony

 

Centrum rekreacji Łopata Polska
Status: projekt zakończony

 

 

Nie znikaj - rewitalizacja Czarnej Młaki – unikalnego w skali kraju pomnika przyrody – wraz z udostępnieniem stawu dla ruchu turystycznego
Status: projekt zakończony

 

 

Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej w Mieście i Gminie Uzdrowiskowej Muszyna
Status: projekt zakończony

 

 

 

Budowa ogrodów tematycznych w Parku Zapopradzie w Uzdrowisku Muszyna
Status: projekt zakończony

 

 

Budowa promenady spacerowej wzdłuż potoku w Żegiestowie
Status: projekt zakończony

 

Sposoby poszukiwania synergii pomiędzy dziedzictwem przyrodniczym Popradzkiego Parku Krajobrazowego, a rozwojem społeczno-gospodarczym obszaru oraz edukacja ekologiczna
Status: projekt zakończony
Pobierz informator

 

 

 

Rozwój lokalnych zasobów Gminy Uzdrowiskowej Muszyna poprzez zagospodarowanie przestrzeni wokół źródeł wody mineralnej Grunwald, Milusia i Anna w Muszynie
Status: projekt zakończony

 

 

Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Muszyna poprzez  wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła wykorzystujące paliwa gazowe
Status: projekt zakończony

 

Rozbudowa ogólnodostępnego lodowiska w Muszynie poprzez wykonanie zadaszenia z przeznaczeniem na całoroczny obiekt wielofunkcyjny wraz z dalszym zagospodarowaniem terenu
Status: projekt zakończony

 

Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Muszyna poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe
Status: projekt zakończony

 

Budowa strefy wypoczynkowo – rekreacyjnej w Parku „Zapopradzie”
Status: projekt zakończony

 

Rowerowy Szlak Wód Mineralnych w Gminie Muszyna
Status: projekt zakończony


Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój obszarów zieleni z funkcją edukacyjną w uzdrowisku Muszyna
Status: projekt zakończony


Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika w miejscowości Milik

Status: projekt zakończony

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojkowa, gmina Muszyna

Status: projekt w trakcie realizacji

 


 

Nowy produkt turystyczny – odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11 – kontynuacja budowy trasy w miejscowościach Stará Ľubovňa, Chmeľnica, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Rytro 
Status: projekt zakończony

 

Muszyna – Sabinov: Wzmacniamy wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza Polsko – Słowackiego
Status: projekt zakończony

 

Nowy produkt turystyczny – odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11 – Preszów-Muszyna-Mniszek nad Popradem
Status: projekt zakończony

 

Muszyna, Kamenica, Lipany - wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego
Status: projekt zakończony

 

Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszary realizacji turystyki zdrowotnej – etap I– budowa pętli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu / Kúpele poľsko- slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia – 1. etapa – výstavba cyklo okruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu
Status: projekt zakończony

 


 

Mikroprojekty

Muszyna - Čirč rozwój i promocja walorów turystycznych pogranicza
Status: projekt zakończony

 

Muszyna – Čirč ocalić od zapomnienia kulturę naszych przodków
Status: projekt zakończony

 

Muszyna – Plaveč: Odkrywamy zapomnianą historię i kulturę polsko-słowackiego pogranicza

Status: projekt zakończony

 

 

Poznajemy atrakcje kulturowe i przyrodnicze pogranicza / Spoznajme kultúrne a prírodné atrakcie pohraničia
Status: projekt zakończony

 


 

Jeżdżę z głową 2020

Status: projekt zakończony

 

Małopolska wieś 2019 - „Wykonanie prac budowlanych i porządkowych przy budynku szkoły podstawowej w Miliku”
Status: w trakcie realizacji

 

Jeżdżę z głową 2019
Status: projekt zakończony

 

Bezpieczna Małopolska 2017
Status: projekt zakończony

 

 

 

Od przedszkola do seniora MUSZYNA wypowiada walkę przeciwko „SMOGOWI”
Status: projekt w trakcie realizacji


 

 

Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Status: projekt zakończony

 

Zdalna szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Status: projekt zakończony


 

 

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Status: projekt zakończony