Przejdź do stopki

Budowa bramy skalnej do ogrodów sensorycznych w dzielnicy uzdrowiskowej Zapopradzie w mieście Muszyna

Treść

Nazwa projektu: „Budowa bramy skalnej do ogrodów sensorycznych w dzielnicy uzdrowiskowej Zapopradzie w mieście Muszyna”
Program: Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Źródło współfinansowania: EFRROW Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020  działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna.

Nr projektu: 04215-6935-UM0614731/24
Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 20.05.2024 r
Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna.
Wartość projektu: 582 290,00 zł
Środki z PROW – 226 736,00 zł
Środki własne – 355 554,00 zł
Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Okres realizacji projektu: maj 2024 – sierpień 2024 r.

Opis:
Cel operacji jest zwiększenie oferty w zakresie nowej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej Muszyny poprzez budowę bramy ze sztucznych skał do ogrodów sensorycznych.

Zakres projektu: W ramach projektu planuje się wybudowanie obiektów małej architektury
w miejscu publicznym obejmujących:

- budowę bramy ze sztucznych skał,

- budowę przyłącza wodociągowego ze studnią wodomierzową oraz zewnętrzną instalacją wodociągową,

- budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej,

- montaż tablicy informacyjnej.

Stan realizacji: projekt w trakcie realizacji.