Przejdź do stopki

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Treść

 

Nazwa projektu: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 

Program: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dofinansowanie: 543 719,15 zł

Całkowita wartość inwestycji: 543 719,15 zł

 

Okres realizacji projektu: 14.07.2022 r. – 31.12.2022 r.

 

Opis projektu:

Realizacja projektu miała na celu wybudowanie oświetlenia ulicznego na obszarze Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. 

W ramach projektu zrealizowano kompleksowe pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi podczas realizacji zadania.

 

Zakres realizacji projektu:

1. Budowa oświetlenia ulicznego oraz przebudowa sieci energetycznej w Powroźniku polegającej na budowie słupa na dz. nr 208, 632/2, 203/7, 204, 205/1, 205/2, 205/6, 205/3, 205/4, 205/7, 206, 207 położonych w obr. ew. Powroźnik.

2. Budowa sieci kablowej nn dla oświetlenia ulicznego zlokalizowanego w Andrzejówce, gm. Muszyna na odc. 050 drogi wojewódzkiej nr 971 od km 6+890 do km. 7+385 przebiegających w granicy działek nr 177, 363, 178/2, 178/1, 282/9.

3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego (przy drodze gminnej) na dz. nr 325 położonej w obr. ew. Andrzejówka, gm. Muszyna.

4. Budowa sieci napowietrznej nn dla oświetlenia ulicznego w Muszynie na dz. nr 3704, 1878/2 położonych w m. Muszyna, gmina Muszyna.

 

Status: projekt zakończony.