Sesje on-line

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j.Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.) zwołuję XXXIII SESJĘ RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA

w dniu 28 kwietnia 2021r. na godzinę 15:30 – sesja w trybie on-line

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z działalności za okres między sesjami.
 4. Interpelacje Radnych.
 5. Odpowiedzi na interpelacje.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII.319.2020 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2021 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2021 Nr XXVIII.320.2020 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2020 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Nowosądeckiego
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Leluchowie (dz. nr 125).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Leluchowie (dz. nr 109).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Żegiestowie
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Powroźniku
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Muszynie
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Złockie w Gminie Muszyna.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Wojkowa w Gminie Muszyna.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Muszyna w gminie Muszyna.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Milik w gminie Muszyna.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie: oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Muszynie.
 19. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady

Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

/ Jerzy Majka /

 

 

Proponowane przeglądarki internetowe (Google Chrome, Microsoft Edge/Internet Explorer).