Przejdź do stopki

Sesje on-line

Treść

OGŁOSZENIE na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z póżn. zm.) informuję, że LXIII Nadzwyczajna SESJA RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA odbędzie się w dniu 09 listopada 2023 r. o godzinie 15:30 w budynku Ratusza, ul. Rynek

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD SESJI:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII.655.2022 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na lata 2023-2040
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna  na rok 2023.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie opinii do projektu Audytu krajobrazowego Województwa Małopolskiego w zakresie dotyczącym Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
  5. Zakończenie sesji.

 

 


Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

/Jerzy Majka/