Przejdź do stopki

Archiwum ogłoszeń otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych

Treść

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Rodzaj zadania przeznaczonego do realizacji

Termin składania ofert

 1.  

Zadanie w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

 

Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:

 1. wspieranie inicjatyw na rzecz edukacji ponadprogramowej, organizacja konkursów z różnych dziedzin wiedzy,
 2. organizowanie dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych obozów i wycieczek turystyczno-krajoznawczych z elementami edukacji historycznej i rozwoju świadomości narodowej oraz tożsamości lokalnej,
 3. organizowanie dla dzieci i młodzieży obozów i wycieczek turystyczno - krajoznawczych z elementami edukacji historycznej i rozwoju świadomości narodowej oraz tożsamości lokalnej,
 4. rozwijanie zainteresowań dzieci, młodzieży, osób starszych oraz niepełnosprawnych poprzez prowadzenie zajęć muzycznych, plastycznych, fotograficznych i filmowych,
 5. utworzenie dla dzieci i młodzieży koła szachowego, organizowanie konkursów szachowych na szczeblu gminnym jako jeden z elementów doskonalenia logicznego i precyzyjnego myślenia wśród dzieci i młodzieży.

12 stycznia 2023 r. do godz. 1100

 

 

Zarządzenie Nr 153.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2023

Załącznik do Zarządzenia Nr 153.2022- Ogłoszenie


Pliki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia wzór oferty

Załącznik Nr 2 do ogłoszenia wzór umowy

Załącznik Nr 3 do ogłoszenia wzór sprawozdania

Załącznik Nr 4 do ogłoszenia wzór zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego

Załącznik Nr 5 do ogłoszenia wzór zaktualizowanej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego

Załącznik nr 6 do ogłoszenia wzór opisu faktury/rachunku

Załącznik nr 7 do ogłoszenia wzór oświadczenia członka stowarzyszenia pracującego społecznie.

Załącznik nr 8 do ogłoszenia wzór zaktualizowanego opisu poszczególnych działań

Załącznik nr 9 Zestawienie dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego do kontroli.

 

Data aktualizacji 15.12.2022 r.


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Rodzaj zadania przeznaczonego do realizacji

Termin składania ofert

1.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

 • organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży na szczeblu lokalnym,
 • prowadzenie zajęć treningowych,
 • organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
 • udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach sportowych,
 • bieżące utrzymanie bazy sportowej związanej z realizacją zadania publicznego,
 • organizacja zajęć zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych.

11 stycznia 2023 r. do godz. 1100

 

Zarządzenie Nr 152.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2023

Załącznik do Zarządzenia Nr 152.2022 - Ogłoszenie


Pliki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia wzór oferty

Załącznik Nr 2 do ogłoszenia wzór umowy

Załącznik Nr 3 do ogłoszenia wzór sprawozdania

Załącznik Nr 4 do ogłoszenia wzór zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego

Załącznik Nr 5 do ogłoszenia wzór zaktualizowanej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego

Załącznik nr 6 do ogłoszenia wzór opisu faktury/rachunku.

Załącznik nr 7 do ogłoszenia wzór oświadczenie członka stowarzyszenia pracującego społecznie

Załącznik nr 8 do ogłoszenia wzór zaktualizowanego opisu poszczególnych działań

Załącznik nr 9 Zestawienie dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego do kontroli.

 

Data aktualizacji 15.12.2022 r.


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Rodzaj zadania przeznaczonego do realizacji

Termin składania ofert

1.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

 • organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży na szczeblu lokalnym,
 • prowadzenie zajęć treningowych,
 • organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
 • udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach sportowych,
 • bieżące utrzymanie bazy sportowej związanej z realizacją zadania publicznego,
 • organizacja zajęć zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych.

05.01.2022 r.

do godz. 1100

 

 

Zarządzenie Nr 123.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 08 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022.

Załącznik do Zarządzenia Nr 123.2021 - Ogłoszenie.

 

Pliki do pobrania:

 

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia wzór oferty

Załącznik Nr 2 do ogłoszenia wzór umowy

Załącznik Nr 3 do ogłoszenia wzór sprawozdania

Załącznik Nr 4 do ogłoszenia wzór zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego

Załącznik Nr 5 do ogłoszenia wzór zaktualizowanej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego

Załącznik nr 6 do ogłoszenia wzór opisu faktury/rachunku

Załącznik nr 7 do ogłoszenia wzór oświadczenie członka stowarzyszenia pracującego społecznie

Załącznik nr 8 do ogłoszenia wzór zaktualizowanego opisu poszczególnych działań

Załącznik nr 9 Zestawienie dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego do kontroli

 

Data aktualizacji 08.12.2021 r.


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

 

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Rodzaj zadania przeznaczonego do realizacji

Termin składania ofert

 1.  

Zadanie w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

 

Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:

 • wspieranie inicjatyw na rzecz edukacji ponadprogramowej, organizacja konkursów z różnych dziedzin wiedzy,
 • organizowanie dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych obozów i wycieczek turystyczno-krajoznawczych z elementami edukacji historycznej i rozwoju świadomości narodowej oraz tożsamości lokalnej,
 • organizowanie dla dzieci i młodzieży obozów i wycieczek turystyczno - krajoznawczych z elementami edukacji historycznej i rozwoju świadomości narodowej oraz tożsamości lokalnej,
 • rozwijanie zainteresowań dzieci, młodzieży, osób starszych oraz niepełnosprawnych poprzez prowadzenie zajęć muzycznych, plastycznych, fotograficznych i filmowych,
 • utworzenie dla dzieci i młodzieży koła szachowego, organizowanie konkursów szachowych na szczeblu gminnym jako jeden z elementów doskonalenia logicznego i precyzyjnego myślenia wśród dzieci i młodzieży.

04.01.2022 r. do godz. 1100

 

Zarządzenie Nr 124.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 08 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2022.

Załącznik do Zarządzenia Nr 124.2021 - Ogłoszenie.

Pliki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia wzór oferty

Załącznik Nr 2 do ogłoszenia wzór umowy

Załącznik Nr 3 do ogłoszenia wzór sprawozdania

Załącznik Nr 4 do ogłoszenia wzór zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego

Załącznik Nr 5 do ogłoszenia wzór zaktualizowanej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego

Załącznik nr 6 do ogłoszenia wzór opisu faktury/rachunku

Załącznik nr 7 do ogłoszenia wzór oświadczenia członka stowarzyszenia pracującego społecznie

Załącznik nr 8 do ogłoszenia wzór zaktualizowanego opisu poszczególnych działań

Załącznik nr 9 Zestawienie dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego do kontroli

 

Data aktualizacji 08.12.2021 r.


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Rodzaj zadania przeznaczonego do realizacji

Termin składania ofert

1.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

 • organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży na szczeblu lokalnym,
 • prowadzenie zajęć treningowych,
 • organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
 • udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach sportowych,
 • bieżące utrzymanie bazy sportowej związanej z realizacją zadania publicznego,
 • organizacja zajęć zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych.

08.02.2021 r.

do godz. 1100

 

 

Zarządzenie Nr 7.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021

Załącznik do Zarządzenia Nr 7.2021 ogłoszenie

Pliki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia wzór oferty

Załącznik Nr 2 do ogłoszenia wzór umowy

Załącznik Nr 3 do ogłoszenia wzór sprawozdania

Załącznik Nr 4 do ogłoszenia wzór zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego

Załącznik Nr 5 do ogłoszenia wzór zaktualizowanej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego

Załącznik nr 6 do ogłoszenia wzór opisu faktury/rachunku

Załącznik nr 7 do ogłoszenia wzór oświadczenie członka stowarzyszenia pracującego społecznie

Załącznik nr 8 do ogłoszenia wzór zaktualizowanego opisu poszczególnych działań

Załącznik nr 9 Zestawienie dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego do kontroli

 

Data aktualizacji 15.01.2021 r.


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

 

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Rodzaj zadania przeznaczonego do realizacji

Termin składania ofert

 1.  

Zadanie w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

 

Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:

 • wspieranie inicjatyw na rzecz edukacji ponadprogramowej, organizacja konkursów z różnych dziedzin wiedzy,
 • organizowanie dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych obozów i wycieczek turystyczno-krajoznawczych z elementami edukacji historycznej i rozwoju świadomości narodowej oraz tożsamości lokalnej,
 • organizowanie dla dzieci i młodzieży obozów i wycieczek turystyczno - krajoznawczych z elementami edukacji historycznej i rozwoju świadomości narodowej oraz tożsamości lokalnej,
 • rozwijanie zainteresowań dzieci, młodzieży, osób starszych oraz niepełnosprawnych poprzez prowadzenie zajęć muzycznych, plastycznych, fotograficznych i filmowych,
 • utworzenie dla dzieci i młodzieży koła szachowego, organizowanie konkursów szachowych na szczeblu gminnym jako jeden z elementów doskonalenia logicznego i precyzyjnego myślenia wśród dzieci i młodzieży.

09.02.2021 r. do godz. 1100

 

Zarządzenie Nr 8.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 15 stycznia 2021  r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2021

Załącznik do Zarządzenia Nr 8.2021 ogłoszenie

Pliki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia wzór oferty

Załącznik Nr 2 do ogłoszenia wzór umowy

Załącznik Nr 3 do ogłoszenia wzór sprawozdania

Załącznik Nr 4 do ogłoszenia wzór zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego

Załącznik Nr 5 do ogłoszenia wzór zaktualizowanej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego

Załącznik nr 6 do ogłoszenia wzór opisu faktury/rachunku

Załącznik nr 7 do ogłoszenia wzór oświadczenia członka stowarzyszenia pracującego społecznie

Załącznik nr 8 do ogłoszenia wzór zaktualizowanego opisu poszczególnych działań

Załącznik nr 9 Zestawienie dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego do kontroli

 

Data aktualizacji 15.01.2021 r.

 


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Rodzaj zadania przeznaczonego do realizacji

Termin składania ofert

1.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

 • organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży na szczeblu lokalnym,
 • prowadzenie zajęć treningowych,
 • organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
 • udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach sportowych,
 • bieżące utrzymanie bazy sportowej związanej z realizacją zadania publicznego,
 • organizacja zajęć zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych.

09 stycznia 2020 r. do godz. 1100

 

09 stycznia 2020 r. do godz. 11:00

Zarządzenie Nr 139.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020

Załącznik do Zarządzenia Nr 139.2019 ogłoszenie

Pliki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia wzór oferty

Załącznik Nr 2 do ogłoszenia wzór umowy

Załącznik Nr 3 do ogłoszenia wzór sprawozdania

Załącznik Nr 4 do ogłoszenia wzór zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego

Załącznik Nr 5 do ogłoszenia wzór zaktualizowanej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego

Załącznik nr 6 do ogłoszenia wzór opisu faktury/rachunku.

Załącznik nr 7 do ogłoszenia wzór oświadczenie członka stowarzyszenia pracującego społecznie

Załącznik nr 8 do ogłoszenia wzór zaktualizowanego opisu poszczególnych działań

Załącznik nr 9 Zestawienie dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego do kontroli.

 

Data aktualizacji 16.12.2019 r.


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

 

10.01.2020 r. do godz. 11:00

 

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Rodzaj zadania przeznaczonego do realizacji

Termin składania ofert

 1.  

Zadanie w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

 

Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:

 • wspieranie inicjatyw na rzecz edukacji ponadprogramowej, organizacja konkursów z różnych dziedzin wiedzy,
 • organizowanie dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych obozów i wycieczek turystyczno-krajoznawczych z elementami edukacji historycznej i rozwoju świadomości narodowej oraz tożsamości lokalnej,
 • organizowanie dla dzieci i młodzieży obozów i wycieczek turystyczno - krajoznawczych z elementami edukacji historycznej i rozwoju świadomości narodowej oraz tożsamości lokalnej,
 • rozwijanie zainteresowań dzieci, młodzieży, osób starszych oraz niepełnosprawnych poprzez prowadzenie zajęć muzycznych, plastycznych, fotograficznych i filmowych,
 • utworzenie dla dzieci i młodzieży koła szachowego, organizowanie konkursów szachowych na szczeblu gminnym jako jeden z elementów doskonalenia logicznego i precyzyjnego myślenia wśród dzieci i młodzieży.

10.01.2020 r. do godz. 1100

 

Zarządzenie Nr 140.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 16 grudnia 2019  r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2020

Załącznik do Zarządzenia Nr 140.2019 ogłoszenie

Pliki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia wzór oferty

Załącznik Nr 2 do ogłoszenia wzór umowy

Załącznik Nr 3 do ogłoszenia wzór sprawozdania

Załącznik Nr 4 do ogłoszenia wzór zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego

Załącznik Nr 5 do ogłoszenia wzór zaktualizowanej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego

Załącznik nr 6 do ogłoszenia wzór opisu faktury/rachunku

Załącznik nr 7 do ogłoszenia wzór oświadczenia członka stowarzyszenia pracującego społecznie.

Załącznik nr 8 do ogłoszenia wzór zaktualizowanego opisu poszczególnych działań

Załącznik nr 9 Zestawienie dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego do kontroli.

 

Data aktualizacji 16.12.2019 r.

 


 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Rodzaj zadania przeznaczonego do realizacji

Termin składania ofert

1.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
a)  organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży na szczeblu lokalnym,
b)  prowadzenie zajęć treningowych,
c) organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
d) udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach sportowych,
e) bieżące utrzymanie bazy sportowej związanej z realizacją zadania publicznego,
f) organizacja zajęć zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych.

31 stycznia 2019 r. do godz. 11.00

 

Zarządzenie Nr 6.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 09 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 6.2019 ogłoszenie

 

Pliki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia wzór oferty

Załącznik Nr 2 do ogłoszenia wzór umowy

Załącznik Nr 3 do ogłoszenia wzór sprawozdania

Załącznik Nr 4 do ogłoszenia wzór zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego

Załącznik Nr 5 do ogłoszenia wzór zaktualizowanej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego

Załącznik nr 6 do ogłoszenia wzór opisu faktury/rachunku.

Załącznik nr 7 do ogłoszenia wzór oświadczenie członka stowarzyszenia pracującego społecznie

Załącznik nr 8 do ogłoszenia wzór zaktualizowanego opisu poszczególnych działań

 

Data aktualizacji 09.01.2019 r.


 

 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Rodzaj zadania przeznaczonego do realizacji

Termin składania ofert

 1.

Zadanie w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:
a) wspieranie inicjatyw na rzecz edukacji ponadprogramowej, organizacja konkursów z różnych dziedzin wiedzy,
b) organizowanie dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych obozów i wycieczek turystyczno-krajoznawczych z elementami edukacji historycznej i rozwoju świadomości narodowej oraz tożsamości lokalnej,
c) organizowanie dla dzieci i młodzieży obozów i wycieczek turystyczno-krajoznawczych z elementami edukacji historycznej i rozwoju świadomości narodowej oraz tożsamości lokalnej,
d) rozwijanie zainteresowań dzieci, młodzieży, osób starszych oraz niepełnosprawnych poprzez prowadzenie zajęć muzycznych, plastycznych, fotograficznych i filmowych,
e) utworzenie dla dzieci i młodzieży koła szachowego, organizowanie konkursów szachowych na szczeblu gminnym jako jeden z elementów doskonalenia logicznego i precyzyjnego myślenia wśród dzieci i młodzieży.

30.01.2019 r. do godz. 11.00

Zarządzenie Nr 7.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 09 stycznia 2019  r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2019

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 7.2019 ogłoszenie

Pliki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia wzór oferty

Załącznik Nr 2 do ogłoszenia wzór umowy

Załącznik Nr 3 do ogłoszenia wzór sprawozdania

Załącznik Nr 4 do ogłoszenia wzór zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego

Załącznik Nr 5 do ogłoszenia wzór zaktualizowanej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego

Załącznik nr 6 do ogłoszenia wzór opisu faktury/rachunku

Załącznik nr 7 do ogłoszenia wzór oświadczenia członka stowarzyszenia pracującego społecznie.

Załącznik nr 8 do ogłoszenia wzór zaktualizowanego opisu poszczególnych działań

 

Data aktualizacji 09.01.2019 r.


Archiwum ogłoszeń otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Rodzaj zadania przeznaczonego do realizacji

Termin składania ofert

1.

„Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”

Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą:

a) Inicjatywy rodzinne, wzmacniające więzi wielopokoleniowe

b) Kształtowanie świata wartości (normy, wzory zachowań)

c) Przekazywanie dziedzictwa kulturowego

d) Edukacja regionalna

e) Międzypokoleniowa wymiana umiejętności

f)  Praca ze wspomnieniami, lokalną historią, praca wokół tradycji, obrzędów

g) Inicjatywy skupiające pasjonatów danej dziedziny w różnym wieku

Inicjatywy artystyczne i edukacyjne umożliwiające konfrontację spojrzeń i wymianę umiejętności osób w różnym wieku (np. teatralnych, plastycznych, muzycznych, sportowych)

28 lutego 2018 r. do godz. 11.00

 

Zarządzenie Nr 16.2018  Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018  roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”

Załącznik do Zarządzenie Nr 16.2018  ogłoszenie

Pliki do pobrania:
Załącznik Nr 1 do ogłoszenia wzór oferty
Załącznik Nr 2 do ogłoszenia wzór umowy
Załącznik Nr 3 do ogłoszenia wzór sprawozdania
Załącznik Nr 4 do ogłoszenia wzór zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego
Załącznik Nr 5 do ogłoszenia wzór zaktualizowanej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego
Załącznik nr 6 do ogłoszenia wzór opisu faktury/rachunku.
Załącznik nr 7 do ogłoszenia wzór oświadczenie członka stowarzyszenia pracującego społecznie
Załącznik nr 8 do ogłoszenia wzór zaktualizowanego opisu poszczególnych działań

Data aktualizacji 06.02.2018  r.


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Rodzaj zadania przeznaczonego do realizacji

Termin składania ofert

1.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
a)  organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży na szczeblu lokalnym,
b)  prowadzenie zajęć treningowych,
c) organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
d) udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach sportowych,
e) bieżące utrzymanie bazy sportowej związanej z realizacją zadania publicznego,
f) organizacja zajęć zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych.

11 stycznia 2018 r. do godz. 11.00

 

Zarządzenie Nr 135.2017  Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018.

Pliki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia wzór oferty

Załącznik Nr 2 do ogłoszenia wzór umowy

Załącznik Nr 3 do ogłoszenia wzór sprawozdania

Załącznik Nr 4 do ogłoszenia wzór zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego

Załącznik Nr 5 do ogłoszenia wzór zaktualizowanej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego

Załącznik nr 6 do ogłoszenia wzór opisu faktury/rachunku.

Załącznik nr 7 do ogłoszenia wzór oświadczenie członka stowarzyszenia pracującego społecznie

Załącznik nr 8 do ogłoszenia wzór zaktualizowanego opisu poszczególnych działań

 

Data aktualizacji 20.12.2017 r.


 

 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Rodzaj zadania przeznaczonego do realizacji

Termin składania ofert

 1.

Zadanie w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:
a) wspieranie inicjatyw na rzecz edukacji ponadprogramowej, organizacja konkursów z różnych dziedzin wiedzy,
b) organizowanie dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych obozów i wycieczek turystyczno-krajoznawczych z elementami edukacji historycznej i rozwoju świadomości narodowej oraz tożsamości lokalnej,
c) organizowanie dla dzieci i młodzieży obozów i wycieczek turystyczno-krajoznawczych z elementami edukacji historycznej i rozwoju świadomości narodowej oraz tożsamości lokalnej,
d) rozwijanie zainteresowań dzieci, młodzieży, osób starszych oraz niepełnosprawnych poprzez prowadzenie zajęć muzycznych, plastycznych, fotograficznych i filmowych,
e) utworzenie dla dzieci i młodzieży koła szachowego, organizowanie konkursów szachowych na szczeblu gminnym jako jeden z elementów doskonalenia logicznego i precyzyjnego myślenia wśród dzieci i młodzieży.

12.01.2018 r. do godz. 11.00

Zarządzenie Nr 136.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2018.

Pliki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia wzór oferty

Załącznik Nr 2 do ogłoszenia wzór umowy

Załącznik Nr 3 do ogłoszenia wzór sprawozdania

Załącznik Nr 4 do ogłoszenia wzór zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego

Załącznik Nr 5 do ogłoszenia wzór zaktualizowanej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego

Załącznik nr 6 do ogłoszenia wzór opisu faktury/rachunku

Załącznik nr 7 do ogłoszenia wzór oświadczenia członka stowarzyszenia pracującego społecznie.

Załącznik nr 8 do ogłoszenia wzór zaktualizowanego opisu poszczególnych działań

 

Data aktualizacji 20.12.2017 r.