Przejdź do stopki

2007-2013

Treść

Projekty inwestycyjne

 


Budowa centralnego deptaka uzdrowiskowego Żegiestowa-Zdroju na odcinku droga poniżej willi Zamek-kościółek zdrojowy oraz rozbudowa przestrzeni publicznej
Status: projekt zakończony

 

Poprawa jakości powietrza w Uzdrowisku Muszyna poprzez inwestycje prośrodowiskowe w obiektach publicznych Gminy
Status: projekt zakończony

 

Budowa Parku Zdrojowego „Zapopradzie” w Uzdrowisku Muszyna – (etap III )
Status: projekt zakończony

 

 „Obwodnica Muszyny” - uporządkowanie ruchu w centrum Muszyny - budowa drogi odbarczającej w kierunku granicy państwa jako drogi gminnej klasy Z
Status: projekt zakończony
 

Budowa Parku Zdrojowego „Zapopradzie” w Uzdrowisku Muszyna – Zagospodarowanie terenów wokół obiektów sanatoryjnych
Status: projekt zakończony

 

Budowa Miejskiego Parku Zdrojowego „Baszta” w Uzdrowisku Muszyna
Status: projekt zakończony
 

Budowa nowego budynku dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Złockiem jako końcowy element reformy sieci szkół w Gminie Muszyna
Status: projekt zakończony


Rewitalizacja „ZAPOPRADZIA”
Status: projekt zakończony

 

Budowa zespołu basenów w Muszynie jako uzupełnienie kompleksowej oferty turystyczno-rekreacyjnej Uzdrowiska w celu zwiększenia ruchu turystycznego
Status: projekt zakończony

 

Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Złockie w Gminie Muszyna zgodnie z funkcją turystyczno-uzdrowiskową
Status: projekt zakończony

 

 

Poszerzenie Granic współpracy w oparciu o transgraniczne wielofunkcyjne centra kultury MuLuDu
Status: projekt zakończony

 

Sulin - Muszyna - Żegiestów - kładka współpracy i rozwoju pogranicza
Status: projekt zakończony

 

Ochrona dorzecza granicznej rzeki Poprad poprzez realizację wspólnego projektu wodno-kanalizacyjnego Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (PL) oraz Zdruzenia obci Mikroregionu Mincol (SK) - etap II
Status: projekt zakończony

 

Ochrona dorzecza granicznej rzeki Poprad poprzez realizację wspólnego projektu wodno-kanalizacyjnego Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (PL) oraz Združenia obcí Mikroregionu Minčol (SK)
Status: projekt zakończony

 

Wielonunkcyjne domy w Muszynie, L'ubotinie i Dubovicy - centra rozwoju współpracy transgranicznej gminy Muszyna i mikroregionów Mincol i Horna Torysa
Status: projekt zakończony

 

 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Złockie Gmina Muszyna
Status: projekt zakończony

 

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Żegiestowie
Status: projekt zakończony

 

Odnowa centrum wsi Jastrzębik
Status: projekt zakończony
 

Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Szczawniku - Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 etap I
Status: projekt zakończony
 

Odnowa Centrum Wsi Powroźnik Etap I
Status: projekt zakończony
 

Odnowa Centrum Wsi Żegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej 151K w Żegiestowie
Status: projekt zakończony
 

Odnowa Centrum Wsi Andrzejówka
Status: projekt zakończony

 

Utworzenie altanki ze źródełkiem wody mineralnej, miejsc parkingowych wraz z elementami małej architektury oraz wykonanie folderu
Status: projekt zakończony

 

Remont zabytkowej kapliczki i zagospodarowanie przestrzeni publicznej
Status: projekt zakończony

 

Oznakowanie zabytkowych cerkwi na terenie Gminy Muszyna -w Jastrzębiku, Powroźniku i Wojkowej, poprzez montaż tablic i wydanie folderów
Status: projekt zakończony

 

Mikroprojekty

 

 

Odkrywanie źródeł wód mineralnych pogranicza polsko - słowackiego
Status: projekt zakończony

 

Odkrywamy tajemnice muszyńskiej warowni i zabytków historycznego Państwa Muszyńskiego
Status: projekt zakończony

 

Poznajemy życie codzienne na muszyńskim zamku
Status: projekt zakończony

 

„112 ŁĄCZY NAS”
Status: projekt zakończony

 

Poznajmy się jeszcze lepiej w Muszynie
Status: projekt zakończony

 

Spotkajmy się na zamku w Muszynie - historia i współczesność
Status: projekt zakończony

 

Współpraca młodzieży i nauczycieli polsko-słowackich z zachowaniem wartości kulturowych regionów przygranicznych
Status: projekt zakończony


Wspólne działania przeciwpowodziowe i ratownictwo ekologiczne - Muszyna
Status: projekt zakończony

 

 

Projekty miękkie

Internet szansą dla zagrożonej wykluczeniem cyfrowym młodzieży Gminy Muszyna
Status: projekt zakończony

 

Rozwój i promocja Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego w ramach krajowych i europejskich sieci współpracy
Status: projekt zakończony

 

Stworzenie i promocja sieciowego produktu turystycznego Gminy Muszyna
Status: projekt zakończony