Przejdź do stopki

Remont drogi gminnej nr 292904K w km od 0+118 do km 0+330 w miejscowości Złockie, gmina Muszyna.

Treść

Nazwa projektu: Remont drogi gminnej nr 292904K w km od 0+118 do km 0+330 w miejscowości Złockie, gmina Muszyna.

 

Program: Państwowy Fundusz Celowy – Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych (RFDS)
Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 18.10.2023 r.
Wartość projektu: 238 512,77 zł
Koszty kwalifikowane: 238 512,77 zł
Kwota dofinansowania: 185 184,00 zł (77,64113 % kosztów kwalifikowanych)
Wkład własny ogółem: 55 328,77,00 zł

Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Okres realizacji projektu: 09.12.2023 r.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa poprzez remont drogi gminnej 292904K w miejscowości Złockie na długości 212 m.

Zakres realizacji inwestycji obejmuje:

1. Droga dla pieszych z kostki brukowej  na odcinku 212 m.

2. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego:

- montaż oświetlenia przejścia dla pieszych 2 szt.

- znaki drogowe 2 szt.,

- malowanie przejścia dla pieszych.

3. Oświetlenie uliczne:

- wymiana wysięgników oświetlenia ulicznego szt. 6.,

- wymiana opraw oświetlenia ulicznego  na oprawy typu LED  6szt.

 

Lokalizacja:

Droga gminna  nr 292904K w Złockie.

 

Status: projekt w trakcie realizacji