Przejdź do stopki

Modernizacja kompleksów sportowych Moje Boisko ORLIK 2012 w Muszynie i Szczawniku

Treść

Nazwa projektu: Modernizacja kompleksów sportowych Moje Boisko ORLIK 2012 w  Muszynie i Szczawniku

Nazwa programu: Modernizacja Orlików dofinansowana z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – edycja 2022.

Dofinansowanie: 757 065 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 514 130 zł

Okres realizacji projektu: 31.01.2024 r.

Opis projektu: Projekt inwestycyjny podzielony został na dwa zadania w ramach których przeprowadzone zostaną:

Zadanie nr 1 projektu: Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko ORLIK 2012 w  Muszynie ul. Piłsudskiego 89A

Zakres realizacji zadania:

W ramach zadania przeprowadzona zostanie modernizacja (wymiana) projektorów oświetleniowych, remont kotłowni (w zapleczu szatniowo-sanitarnym), remont nawierzchni boiska do piłki nożnej, remont piłkochwytów.

Wartość zadania ogółem: 591 630,00 zł

w tym: dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 295 815,00 zł

 

Zadanie nr 2 projektu: Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko ORLIK 2012 w  Szczawniku 19D

Zakres realizacji zadania:

W ramach zadania przeprowadzona zostanie modernizacja (wymiana) projektorów oświetleniowych, remont kotłowni (w zapleczu szatniowo-sanitarnym), remont drenażu boiska do piłki nożnej, remont nawierzchni boiska do piłki nożnej, remont ogrodzenia do piłki nożnej, remont piłkochwytów.

Wartość zadania ogółem: 922 500,00 zł

w tym: dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 461 250,00 zł