Przejdź do stopki

Rzeźba Matki Boskiej na kamiennym postumencie (XX w. po 1945 r.) z Muszyny przy ul. Zazamcze, prace konserwatorskie

Treść

Nazwa projektu: Rzeźba Matki Boskiej na kamiennym postumencie (XX w. po 1945 r.) z Muszyny przy ul. Zazamcze, prace konserwatorskie

Nazwa programu: Konkurs „Kapliczki Małopolski 2023” - dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach

Wartość całkowita projektu: 60 000,00 zł
Wysokość otrzymanej pomocy finansowej z budżetu Województwa małopolskiego: 17 500,00 zł
Wartość środków własnych: 42 500,00 zł

Data zawarcia umowy o dopłatę: 05.09.2023 r.

Okres realizacji projektu: 05.09.2023 r. - 30.11.2023 r.

Opis zadania:

Wykonane prace konserwatorskie restauratorskie oraz roboty budowlane, przeprowadzono na rzeźbie Matki Boskiej na kamiennym postumencie oraz otoczeniu. Prace stanowiły kompleksowe działania mające na celu zachowanie i przywrócenie pierwotnych walorów estetycznych i technicznych, zatartych przez wcześniejsze nieprofesjonalne przemalowania i konserwacje. W ramach prac wykonano pełną konserwację techniczną i estetyczną rzeźby Matki Boskiej, postumentu, wykonano nowy daszek, konserwację ogrodzenia (naprawiono uszkodzone elementy, wykonano kowalskie naprawy, konserwację betonowej podstawy ogrodzenia), oraz wymianę istniejącej nawierzchni dojścia do kapliczki, wykonano dokumentację konserwatorską.

Całość prac była kompleksowym przedsięwzięciem, mającym na celu nie tylko przywrócenie pierwotnego wyglądu rzeźbie Matki Boskiej i otoczenia, lecz także zabezpieczenie jej na przyszłość, by mogła cieszyć oczy mieszkańców i turystów przez kolejne lata.

 

Dokumentacja zdjęciowa.