Przejdź do stopki

Zakup QUADA dla OSP Muszyna

Treść

Nazwa zadania: „Zakup QUADA dla OSP Muszyna”
Źródło współfinansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Data zawarcia umowy o dofinansowanie zadania: 20 czerwca 2023 r.
Wartość zadania: 90 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 45 000,00 zł
Jednostka realizująca: Ochotnicza Straż Pożarna w Muszynie
Okres realizacji zadania: zakończenie projektu 20 października 2023 r.
 
Opis zadania:
Zakres zadania dotyczy zakupu QUADA  dla jednostki OSP Muszyna w ramach programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska „Bezpieczny Strażak”
 
Cele projektu:
Celem ogólnym opisywanego projektu, w kontekście długofalowego oddziaływania przedsięwzięcia, jest poprawa poziomu bezpieczeństwa pożarowego regionu, a w szczególności poprawa sytuacji poziomu bezpieczeństwa pożarowego Gminy Muszyna.
 
LOKALIZACJA

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna –OSP Muszyna
 „Zakup QUADA dla OSP Muszyna” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie