Przejdź do stopki

Wysokość opłat

Treść

Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 lipca 2020 r.  TUTAJ.


Podstawa prawna UCHWAŁA Nr XXI.240.2020 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszynaz dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.