Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

PSZOK w Powroźniku (za betoniarnią)

Czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.30

 

PSZOK w Muszynie ul. Lipowa  (teren Oczyszczalni Ścieków w Muszynie)

Czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.30