Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

 1. Zarządzenie 16.2023 w sprawie rozstrzygniecia edukacja.pdf (rozmiar pliku: 174.23 KB)
 2. Zarzadzenie 15.2023 w sprawie rozstrzygniecia sport.pdf (rozmiar pliku: 189.33 KB)
 3. Wykaz ofert spełniających wymogi formalne w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2023.pdf (rozmiar pliku: 156.3 KB)
 4. Lista podmiotów ubiegających się o realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2023.pdf (rozmiar pliku: 156.23 KB)
 5. Wykaz ofert spełniajacych wymogi formalne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2023.pdf (rozmiar pliku: 169.2 KB)
 6. Lista podmiotów ubiegających się o realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2023.pdf (rozmiar pliku: 169.13 KB)
 7. Zarządzenie w sprawie rozstrzygniecia edukacja 2022.pdf (rozmiar pliku: 208.44 KB)
 8. Zarzadzenie w sprawie rozstrzygniecia sport 2022.pdf (rozmiar pliku: 220.72 KB)
 9. Wykaz ofert spełniajacych wymogi formalne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022.pdf (rozmiar pliku: 202.53 KB)
 10. Lista podmiotów ubiegających się o realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022.pdf (rozmiar pliku: 202.72 KB)
 11. Wykaz ofert spełniających wymogi formalne w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2022.pdf (rozmiar pliku: 193.16 KB)
 12. Lista podmiotów ubiegających się o realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2022.pdf (rozmiar pliku: 192.98 KB)
 13. Zarzadzenie nr 26.2021 w sprawie rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert - edukacja 2021.pdf (rozmiar pliku: 193.64 KB)
 14. Zarzadzenie nr 25.2021 w sprawie rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert - sport 2021.pdf (rozmiar pliku: 203.37 KB)
 15. Wykaz ofert spełniających wymogi formalne w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2021 (rozmiar pliku: 150.88 KB)
 16. Lista podmiotów ubiegających się o realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2021 (rozmiar pliku: 150.92 KB)
 17. Wykaz ofert spełniających wymogi formalne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021 (rozmiar pliku: 157.22 KB)
 18. Lista podmiotów ubiegających się o realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021 (rozmiar pliku: 157.41 KB)
 19. Zarządzenie _8.2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert - edukacja.pdf (rozmiar pliku: 207.13 KB)
 20. zarzadzenie__7.2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert - sport.pdf (rozmiar pliku: 214.08 KB)
 21. Wykaz ofert spełniających wymogi formalne w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2020.pdf (rozmiar pliku: 192.17 KB)
 22. Lista podmiotów ubiegających się o realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2020.pdf (rozmiar pliku: 191.91 KB)
 23. wykaz ofert spełniajacych wymogi formalne_w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020.pdf (rozmiar pliku: 197.78 KB)
 24. Lista podmiotów ubiegających się o realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020.pdf (rozmiar pliku: 199.28 KB)
 25. Zarządzenie Burmistrza MiGU Muszyna w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego MiGU Muszyna w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r. (rozmiar pliku: 226.99 KB)
 26. Zarządzenie Burmistrza MiGU Muszyna w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego MiGU Muszyna w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 r. (rozmiar pliku: 225.03 KB)
 27. Wykaz ofert spełniajacych wymogi formalne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019 (rozmiar pliku: 201.04 KB)
 28. Lista podmiotów ubiegających się o realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019 (rozmiar pliku: 201.51 KB)
 29. Wykaz ofert spełniających wymogi formalne w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2019 (rozmiar pliku: 183.8 KB)
 30. Lista podmiotów ubiegających się o realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2019 (rozmiar pliku: 184.1 KB)
 31. Zarządzenie Nr 27.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 06 lutego 2018 r. na realizację zadania publicznego MiGU Muszyna (rozmiar pliku: 147.49 KB)
 32. Wykaz ofert spełniajacych wymogi formalne w zakresie pomocy społecznej pn. "Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą" w 2018 r. (rozmiar pliku: 96.47 KB)
 33. Lista podmiotów ubiegających się o realizację zadania publicznego zakresie pomocy społecznej pn. "Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą" w 2018 r. (rozmiar pliku: 95.75 KB)
 34. Zarządzenie Burmistrza MiGU Muszyna w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego MiGU Muszyna w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 r. (rozmiar pliku: 142.08 KB)
 35. Zarządzenie Burmistrza MiGU Muszyna w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 20 grudnia 2017 r. na realizację zadania publicznego MiGU Muszyna w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r. (rozmiar pliku: 144.17 KB)
 36. Wykaz ofert spełniających wymogi formalne w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2018 (rozmiar pliku: 194.16 KB)
 37. Lista podmiotów ubiegających się o realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2018 (rozmiar pliku: 194.37 KB)
 38. Wykaz ofert spełniających wymogi formalne sport 2018 (rozmiar pliku: 197.83 KB)
 39. Lista podmiotów ubiegających się o realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018 (rozmiar pliku: 198.18 KB)
 40. Zarządzenie Nr 25.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 stycznia 2017 r. na realizację zadania publicznego MIGU Muszyna (rozmiar pliku: 300.71 KB)
 41. Wykaz ofert spełniajacych wymogi formalne "Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą" (rozmiar pliku: 280.46 KB)
 42. Lista podmiotów ubiegających się o realizację zadania publicznego pn. "Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą" (rozmiar pliku: 279.78 KB)
 43. Zarządzenie Burmistrza MiGU Muszyna w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2017 (rozmiar pliku: 320.25 KB)
 44. Zarządzenie Burmistrza MiGU Muszyna w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017 (rozmiar pliku: 325.97 KB)
 45. Wykaz ofert spełniających wymogi formalne w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2017 (rozmiar pliku: 181.38 KB)
 46. Lista podmiotów ubiegających się o realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2017 (rozmiar pliku: 182.26 KB)
 47. Wykaz ofert spełniających wymogi formalne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017 (rozmiar pliku: 185.27 KB)
 48. Lista podmiotów ubiegających się o realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017 (rozmiar pliku: 186.15 KB)
 49. Zarządzenie Burmistrza MiGU Muszyna w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016 (rozmiar pliku: 148.34 KB)
 50. Zarządzenie Burmistrza MiGU Muszyna w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2016 (rozmiar pliku: 127.8 KB)
 51. Wykaz ofert spełniających wymogi formalne w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2016 (rozmiar pliku: 190.26 KB)
 52. Lista podmiotów ubiegających się o realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2016 (rozmiar pliku: 190.33 KB)
 53. Wykaz ofert spełniających wymogi formalne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016 (rozmiar pliku: 205.91 KB)
 54. Wykaz ofert niespełniających wymogow formalnych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016 (rozmiar pliku: 127.64 KB)
 55. Lista podmiotów ubiegających się o realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016 (rozmiar pliku: 206.54 KB)
 56. Zarządzenie Nr 29.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 02 marca 2015 roku (rozmiar pliku: 218.13 KB)
 57. Zarządzenie Nr 30.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 02 marca 2015 roku (rozmiar pliku: 210.92 KB)
 58. Wykaz ofert spełniających wymogi formalne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2015. (rozmiar pliku: 128.48 KB)
 59. Lista podmiotów ubiegających się o realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2015. (rozmiar pliku: 129 KB)
 60. Lista podmiotów ubiegających się o realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2015 (rozmiar pliku: 187.15 KB)
 61. Wykaz ofert spełniających wymogi formalne w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2015 (rozmiar pliku: 183.73 KB)
 62. Zarządzenie Nr 24.2014 (rozmiar pliku: 215.08 KB)
 63. Zarządzenie Nr 25.2014 (rozmiar pliku: 204.72 KB)
 64. Lista podmiotów ubiegających się o realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2014. (rozmiar pliku: 176.03 KB)
 65. Wykaz ofert spełniających wymogi formalne w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2014 (rozmiar pliku: 175.29 KB)
 66. Lista podmiotów ubiegających się o realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2014 (rozmiar pliku: 187.9 KB)
 67. Wykaz ofert spełniających wymogi formalne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2014 (rozmiar pliku: 183.6 KB)
 68. Wykaz ofert niespełniających wymogi formalne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2014 (rozmiar pliku: 161.06 KB)
 69. Informacja - ocena formalna edukacja 2013 (rozmiar pliku: 129.41 KB)
 70. Informacja - ocena formalna sport 2013 (rozmiar pliku: 136.22 KB)
 71. Zarządzenie Nr 21.2013 (rozmiar pliku: 156.5 KB)
 72. Zarządzenie Nr 20.2013 (rozmiar pliku: 165.25 KB)
 73. Zarządzenie Nr 17.2012 (rozmiar pliku: 656.96 KB)
 74. Zarządzenie Nr 16.2012 (rozmiar pliku: 1053.88 KB)
 75. Informacja - ocena formalna sport 2012 (rozmiar pliku: 128.81 KB)
 76. Informacja - ocena formalna edukacja 2012 (rozmiar pliku: 122.54 KB)
 77. Zarządzenie Nr 45/2011 (rozmiar pliku: 146.66 KB)
 78. Zarządzenie Nr 46/2011 (rozmiar pliku: 128.07 KB)