Zabytkowe pogranicze pięknieje - odnawiamy i udostępniamy historyczne atrakcje na transgranicznym szlaku z Muszyny do Sabinowa (części EuroVelo11)

Internetowa prezentacja projektu pt. „Zabytkowe pogranicze pięknieje - odnawiamy i udostępniamy historyczne atrakcje na transgranicznym szlaku z Muszyny do Sabinowa (części EuroVelo11)"

 

Podsumowanie procesu partycypacji w ramach projektu „Zabytkowe pogranicze pięknieje - odnawiamy i udostępniamy historyczne atrakcje na transgranicznym szlaku z Muszyny do Sabinowa (części EuroVelo11)"