Przejdź do stopki

Plan Rozwoju Uzdrowiska Muszyna i Żegiestów-Zdrój na lata 2016-2023

Treść

Informujemy, że w dniu 30 czerwca 2016 r. Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Uchwałami Nr XXIII.244.2016 zatwierdziła Plan Rozwoju Uzdrowiska Muszyna oraz Nr XXIII.243.2016 Plan Rozwoju Uzdrowiska Żegiestów.

Potrzeba opracowania przez miejscowości uzdrowiskowe Planu Rozwoju Uzdrowiska oraz ich uchwalenie przez Rady Gminy wynika przede wszystkim z formalnego wymogu nałożonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, jako kryterium dopuszczające do możliwości aplikowania o środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach działań związanych z uzdrowiskiem. W dokumentach tych przedstawiono zostały zadania tych Beneficjentów (Gmina, Przedsiębiorcy), którzy zdeklarowali wolę ubiegania się o środki w ramach działania 6.3.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Ponadto informujemy, że w dniu 01.07.2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych.

Szczegóły