Przejdź do stopki

Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Żegiestów

Treść

Nazwa zadania: ”Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Żegiestów”
Źródło współfinansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Data zawarcia umowy o dofinansowanie zadania: 20 lipca 2023 r.
Wartość zadania: 90 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 18 431,99 zł
Jednostka realizująca: Ochotnicza Straż Pożarna w Żegiestowie
Okres realizacji zadania: zakończenie projektu 13 października 2023 r.
 
Opis zadania:
Zakres zadania dotyczy zakupu sprzętu hydraulicznego dla OSP Żegiestów w ramach programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  
 
Cele projektu:
Celem ogólnym opisywanego projektu, w kontekście długofalowego oddziaływania przedsięwzięcia, jest poprawa poziomu bezpieczeństwa pożarowego regionu, a w szczególności poprawa sytuacji poziomu bezpieczeństwa pożarowego Gminy Muszyna.
 
LOKALIZACJA
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna –OSP Żegiestów.


”Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Żegiestów” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

 

Adres strony internetowej: www.gov.pl/web/klimat

Adres strony internetowej: www.gov.pl/web/nfosigw

Adres strony internetowej: www.wfos.krakow.pl