Przejdź do stopki

Remont drogi gminnej nr 292944 K ul. Leśnej, w km od 0+000 do km 0+750 w miejscowości Muszyna, gmina Muszyna.

Treść

Nazwa projektu: Remont drogi gminnej nr 292944 K ul. Leśnej, w km od 0+000 do km 0+750 w miejscowości Muszyna, gmina Muszyna.

Program: Państwowy Fundusz Celowy – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD)
Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 28.03.2024 r.
Wartość projektu: 684 285,90 zł
Koszty kwalifikowane: 680 128,50 zł
Kwota dofinansowania: 340 064,00 zł (49,99996 % kosztów kwalifikowanych)
Wkład własny ogółem: 344 221,90 zł

Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Okres realizacji projektu: 16.07.2024 r.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa poprzez remont drogi gminnej 292944K ul. Leśnej w miejscowości Muszynie na długości 750 m.

Zakres realizacji inwestycji obejmuje:

1. Roboty rozbiórkowe.

2. Odwodnienie:

- ułożenie ścieków betonowych  – 140 m,

- oczyszczenie rowów  – 140  m,

- oczyszczenie przepustów – 18 m.

3. Remont podbudowy:

- stabilizacja cementem – 2235 m2,

- warstwa wzmacniająca z geowłókniny – 2235 m2,

- warstwa dolna i górna – łącznie 4 470 m2

4. Remont nawierzchni jezdni:

- położenie nawierzchni asfaltowej wiążącej – gr. 6 cm, 2 235 m2,
- położenie nawierzchni asfaltowej ścieralnej – gr. 4 cm, 2235 m2.

5. Pobocza:

-  wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego – 547 m2.

-  wykonanie nawierzchni z emulsji asfaltowej z grysem kamiennym – 547 m2.

 

Lokalizacja:

Droga gminna  nr 292944K ul. Leśna w Muszynie

 

Status: projekt w trakcie realizacji