2021-2027

Budowa placu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Żegiestów, gmina Muszyna
Status: projekt zakończony

 

Małopolska Wieś 2021
Status: w trakcie realizacji

 

Małopolskie OSP 2021
Status: w trakcie realizacji

 

Jeżdżę z głową 2021
Status: projekt zakończony


Remont drogi gminnej nr 292890K w km od 0+000 do km 0+313 w miejscowości Andrzejówka, Gmina Muszyna

Status: projekt zakończony

 

Remont drogi gminnej nr 292922K w km od 0+000 do km 0+500 w miejscowości Powroźnik, Gmina Muszyna

Status: projekt zakończony

 

Projekty o charakterze miękkim

 

Przewozy autobusowe na liniach Wojkowa – Dubne, Wojkowa – Muszyna źródełko Wapienne, Żegiestów Palenica - Muszyna - Żegiestów Palenica oraz Powroźnik - Żegiestów Palenica - Powroźnik – 2022
Status: w trakcie realizacji