2021-2027

Małopolskie świetlice wiejskie 2022
Status: w trakcie realizacji

 

Małopolskie OSP 2022
Status: w trakcie realizacji

 

Budowa placu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Żegiestów, gmina Muszyna
Status: projekt zakończony

 

Małopolska Wieś 2021
Status: projekt zakończony

 

Małopolskie OSP 2021
Status: projekt zakończony

 

Jeżdżę z głową 2021
Status: projekt zakończony 

Remont drogi gminnej nr 292941K ul. Ogrodowej, na odcinku I w km od 0+000 do km 0+383 i na odcinku II w km od 0+000 do km 0+140 w miejscowości Muszyna, gmina Muszyna.
Status: projekt zakończony

 

Remont drogi gminnej nr 292890K w km od 0+000 do km 0+313 w miejscowości Andrzejówka, Gmina Muszyna

Status: projekt zakończony

 

Remont drogi gminnej nr 292922K w km od 0+000 do km 0+500 w miejscowości Powroźnik, Gmina Muszyna

Status: projekt zakończony

 

Projekty o charakterze miękkim

 

Przewozy autobusowe na liniach Wojkowa – Dubne, Wojkowa – Muszyna źródełko Wapienne, Żegiestów Palenica - Muszyna - Żegiestów Palenica, Powroźnik - Żegiestów Palenica – Powroźnik oraz Muszyna ul. Polna - Jastrzębik - Powroźnik - Jastrzębik - Muszyna ul. Polna – 2023
Status: w trakcie realizacji

 

Przewozy autobusowe na liniach Wojkowa – Dubne, Wojkowa – Muszyna źródełko Wapienne, Żegiestów Palenica - Muszyna - Żegiestów Palenica oraz Powroźnik - Żegiestów Palenica - Powroźnik – 2022
Status: w trakcie realizacji

 

Nazwa projektu: „Przewozy autobusowe na liniach Wojkowa – Dubne, Wojkowa – Muszyna źródełko Wapienne”-2021
Status: projekt zakończony 

 

 

 

 

 

Cyfrowa Gmina
Status: w trakcie realizacji

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Powroźniku, gmina Muszyna
Status: w trakcie realizacji

 

Zakup autobusów elektrycznych wraz z systemem ładowania dla Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
Status: w trakcie realizacji