Przejdź do stopki

2021-2027

Treść

Rzeźba Matki Boskiej na kamiennym postumencie (XX w. po 1945 r.) z Muszyny przy ul. Zazamcze, prace konserwatorskie

Status: w trakcie realizacji

 

„Małopolskie OSP 2023” - OSP Żegiestów
Status: w trakcie realizacji

„Małopolskie OSP 2023” - OSP Żegiestów i OSP Muszyna
Status: w trakcie realizacji

 

Małopolskie świetlice wiejskie 2022
Status: w trakcie realizacji

 

Małopolskie OSP 2022
Status: w trakcie realizacji

 

Budowa placu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Żegiestów, gmina Muszyna
Status: projekt zakończony

 

Małopolska Wieś 2021
Status: projekt zakończony

 

Małopolskie OSP 2021
Status: projekt zakończony

 

Jeżdżę z głową 2021
Status: projekt zakończony 

Remont drogi gminnej nr 292904K ul. Ogrodowej, w km od 0+118 do km 0+330 w miejscowości Złockie, gmina Muszyna
Status: w trakcie realizacji

 

Remont drogi gminnej nr 292941K ul. Ogrodowej, na odcinku I w km od 0+000 do km 0+383 i na odcinku II w km od 0+000 do km 0+140 w miejscowości Muszyna, gmina Muszyna.
Status: projekt zakończony

 

Remont drogi gminnej nr 292890K w km od 0+000 do km 0+313 w miejscowości Andrzejówka, Gmina Muszyna

Status: projekt zakończony

 

Remont drogi gminnej nr 292922K w km od 0+000 do km 0+500 w miejscowości Powroźnik, Gmina Muszyna

Status: projekt zakończony

 

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa

 

Nazwa projektu: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 
Status: projekt zakończony

 

Nazwa projektu: Budowa kładki pieszo-rowerowej nad potokiem Muszynka w km 5+030, ścieżki pieszo-rowerowej, ściany oporowej, oświetlenia terenu oraz kanalizacji deszczowej na dz. nr 101, 114 położonych w obr. ew. Powroźnik, gm. Muszyna
Status: projekt zakończony

 

Przewozy autobusowe na liniach Wojkowa – Dubne, Wojkowa – Muszyna źródełko Wapienne, Żegiestów Palenica - Muszyna - Żegiestów Palenica, Powroźnik - Żegiestów Palenica – Powroźnik oraz Muszyna ul. Polna - Jastrzębik - Powroźnik - Jastrzębik - Muszyna ul. Polna – 2023
Status: w trakcie realizacji

 

Przewozy autobusowe na liniach Wojkowa – Dubne, Wojkowa – Muszyna źródełko Wapienne, Żegiestów Palenica - Muszyna - Żegiestów Palenica oraz Powroźnik - Żegiestów Palenica - Powroźnik – 2022
Status: w trakcie realizacji

Nazwa projektu: Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowisk w roku 2022
Status: projekt zakończony 

 

Nazwa projektu: „Przewozy autobusowe na liniach Wojkowa – Dubne, Wojkowa – Muszyna źródełko Wapienne”-2021
Status: projekt zakończony 

 

Nazwa projektu: Modernizacja kompleksów sportowych Moje Boisko ORLIK 2012 w  Muszynie i Szczawniku
Status: projekt zakończony

 

 

 

 

Cyfrowa Gmina
Status: w trakcie realizacji

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Powroźniku, gmina Muszyna
Status: w trakcie realizacji

 

Zakup autobusów elektrycznych wraz z systemem ładowania dla Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
Status: w trakcie realizacji

Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Żegiestów
Status: w trakcie realizacji

Zakup QUADA dla OSP Muszyna
Status: w trakcie realizacji

 

 

PARTYCYPACJE