Jeżdżę z głową 2021

 

Nazwa projektu: Jeżdżę z głową (edycja 2021)

Źródło współfinansowania: Województwo Małopolskie

Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 12.02.2021 r.

Wartość projektu: 71 613,50 zł

Kwota dofinansowania: 35 500,00 zł

Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Okres realizacji projektu: od 12.02.2021 r. do 30.04.2021 r.

 

Opis:

Zadanie realizowane w ramach projektu obejmowało naukę jazdy na nartach w ramach zajęć pozalekcyjnych, przez wykwalifikowanych instruktorów w formie zjazdów. Działanie to dedykowane było do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy. Głównym celem realizacji tego zadania było nauczenie uczestników zajęć podstawowych umiejętności i podstaw poprawnej techniki jazdy na nartach. Zajęcia zawierały elementy edukacyjne dotyczące bezpiecznego korzystani ze stoku, tras narciarskich oraz wyrobienie nawyku jazdy w kasku. Przeprowadzone zajęcia wpłynęły na poprawę ogólnej kondycji i sprawności fizycznej uczniów, w przyszłości będą stanowić zachętę do aktywnych form spędzania wolnego czasu na stokach narciarskich dla uprawiania rekreacji i sportu.

 

Cel:

Głównym celem realizacji tego zadania było nauczenie uczestników zajęć podstawowych umiejętności i podstaw poprawnej techniki jazdy na nartach. Zajęcia zawierały elementy edukacyjne dotyczące bezpiecznego korzystani z stoku, tras narciarskich oraz wyrobienie nawyku jazdy w kasku. Przeprowadzone zajęcia wpłynęły na poprawę ogólnej kondycji i sprawności fizycznej uczniów, stanowiły zachętę do aktywnych form spędzania wolnego czasu na stokach narciarskich dla uprawiania rekreacji i sportu.

Rezultaty:

Organizacja nauki jazdy na nartach przyczyniła się do zdobycie przez 98 uczestników (uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Muszynie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Złockiem), umiejętności jazdy na nartach. Prowadzone działania edukacyjne dla uczestników zajęć związane z bezpiecznym korzystaniem ze stoków i tras narciarskich wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa na trasach i stokach narciarskich oraz zostaną utrwalone wśród uczestników nawyki jazdy w kasku.

 

Miejsce ralizacji projektu:
Miejscem nauki jazdy na nartach była stacja narciarska - Master Ski Over Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Pułaskiego 11a, 33-383 Tylicz.

Sposób doboru uczestników - uczestnicy nauki jazdy na nartach zostali zrekrutowani wśród uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Muszyna, były to dzieci które nie umieją jeździć na nartach i chętnie wzięły udział w nauce jazdy.

Liczba uczestników - 98 uczniów. Zajęcia odbywały się w grupach. Każdy uczestnik odbył szkolenie w wymiarze 18 zajęć (60 – minutowych).

Dodatkowe informacje:
Z uwagi na różne predyspozycje fizyczne i wiek uczestników zajęć, zajęcia prowadziło 10 wykwalifikowanych instruktorów jazdy na nartach.  Nad bezpieczeństwem dzieci, sprawnym i rzetelnym przebiegiem zajęć czuwało 10 opiekunów. Dla uczestników szkolenia zapewnionych zostało 5 przejazdów autobusem do miejsca realizacji zadania - stacja narciarska Master Ski Over Europe w Tyliczu i powrót do miejsca zamieszkania.
W stacji narciarskiej zakupione zostały karnety na wejście na obiekt oraz wypożyczony został sprzęt do nauki jazdy na nartach (tj. narty z wiązaniami, buty, kaski, kijki). Uczestnicy wyjazdu zostali ubezpieczeni.
Dla promocji realizacji zadania zamieszczony został na czas trwania projektu na terenie stacji narciarskiej w widocznym miejscu 1 baner (według wzoru).

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

ZDJĘCIA: