Sesje on-line

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) informuję, że XXVIII SESJA RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA odbędzie się w dniu 30 grudnia 2020 r. o godzinie 13:30 - sesja w trybie  on-line.

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z działalności za okres między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.161.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2020 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2020 Nr XV.162.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2019r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
 7. Podjęcie Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej na 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII.143.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego umowy z operatorem lub umów z operatorami o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zmienionej Uchwałą Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Nr XXI.238.2020 z dnia 28 maja 2020 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII.144.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, zmienionej Uchwałą Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Nr XXI.239.2020 z dnia 28 maja 2020 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Muszynie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia obiektów inżynierii lądowej ( Złockie).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia obiektów inżynierii lądowej ( Szczawnik).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia obiektów inżynierii lądowej ( Złockie).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Muszyna w gminie Muszyna.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna.
 20. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady

Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

 

Jerzy Majka

 

Proponowane przeglądarki internetowe (Google Chrome, Microsoft Edge/Internet Explorer).