Sesje on-line

Ogłoszenie - XXIII SESJA RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA odbędzie się w dniu 16 lipca 2020 r. o godzinie 15.30 w budynku Dworu Starostów w Muszynie, ul. Kity 17

 

PORZĄDEK SESJI:

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z XXII sesji.

3.     Interpelacje radnych.

4.     Odpowiedzi na interpelacje.

5.     Zapytania przedstawicieli samorządów mieszkańców.

6.     Odpowiedzi na zapytania.

7.     Oświadczenia Radnych Powiatowych.

8.     Wprowadzenie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna do raportu o stanie gminy za 2019 rok.

9.     Rozpatrzenie raportu i debata nad raportem o stanie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna za 2019 rok z udziałem Radnych i mieszkańców miasta i gminy.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna wotum zaufania.

11.   Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna za 2019 rok

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

13. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

 

 

Udział publiczności z zachowaniem procedury ostrożnościowej!!!

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY

 

 

RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ

Podpis

Jerzy Majka