Sesje on-line

Ogłoszenie - XIX NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA w dniu 26 MARCA 2020 r. na godzinę 15:30

 

 

W związku z koronawirusem sesja będzie odbywać się bez udziału mieszkańców.

 

PORZĄDEK SESJI:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej dla Powiatu Nowosądeckiego
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.161.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2020 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2020 Nr XV.162.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2019r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna własności nieruchomości położonej w Złockim.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Dubnem.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Muszynie przy ul. Piłsudskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Żegiestowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Muszynie przy ul. Słonecznej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Andrzejówce.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Muszynie przy ul. Grunwaldzkiej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Leluchowie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Muszynie przy ul.  Słonecznej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Andrzejówce.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Muszynie przy ul. Lipowej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Muszynie przy Al. Zdrojowej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Żegiestowie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XI.106.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Wojkowa w gminie Muszyna
 19. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Muszyna w gminie Muszyna
 20. Zakończenie sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY

 

RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ

Podpis

Jerzy Majka