Sesje on-line

OGŁOSZENIE SESJA RADY MIASTA i GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29 sierpnia 2019 r. O GODZ. 15:30 W BUDYNKU DWORU STAROSTÓW MUSZYNA, UL. KITY 17

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję XI SESJĘ RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA wdniu 29 sierpnia 2019 r. na godzinę 15:30 w budynku Dworu Starostów ul. Kity 17 na którą niniejszym zapraszam.

 

 

PORZĄDEK SESJI:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z X sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z działalności za okres między sesjami.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Odpowiedzi na interpelacje.
 6. Zapytania przedstawicieli samorządów mieszkańców.
 7. Odpowiedzi na zapytania.
 8. Oświadczenia radnych powiatowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III.24.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2019 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2019 Nr III.25.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2018 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność organu wykonawczego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie z zakresu gospodarki mieniem.
 15. Przegłosowanie rozstrzygnięć Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zapopradzie/Mikowa” w Muszynie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zapopradzie/Mikowa” w Muszynie.
 17. Przegłosowanie rozstrzygnięć Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru w miejscowości Milik w Gminie Muszyna.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru w miejscowości Milik w Gminie Muszyna.
 19. Przegłosowanie rozstrzygnięć Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna do projektu uchwały w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Powroźnik w Gminie Muszyna” – zał. Nr 2
 20. Przegłosowanie rozstrzygnięć Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna do projektu uchwały w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Powroźnik w Gminie Muszyna” – zał. Nr 3
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Powroźnik w Gminie Muszyna”.
 22. Przegłosowanie rozstrzygnięć Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru w Miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru w Miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V.52.2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Obec Legnava Republika Słowacka.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V.51.2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Obec Malý Lipník Republika Słowacka.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 27. Przyjęcie sprawozdania z działalności Przewodniczącego rady MiGUM za II kwartał 2019 r.
 28. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

 

 

 

 

 

 

ZAPRASZA SIĘ MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY DO UDZIAŁU W SESJI RADY

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ

Podpis

Jerzy Majka