Podstawy prawne

UCHWAŁA Nr XXXVI.418.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31.05.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna ZOBACZ UCHWAŁĘ TUTAJ

 

UCHWAŁA Nr V.54.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

 

UCHWAŁA Nr XXV.279.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

 

 

UCHWAŁA Nr XV.173.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

 

UCHWAŁA Nr XXIII.248.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

UCHWAŁA Nr XV.175.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi