Wysokość opłat

Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 kwietnia 2019 r.  TUTAJ.


Podstawa prawna UCHWAŁA Nr V.53.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.