Przejdź do stopki

W kręgu tajemnic

Treść

Szanowni Państwo,

Bardzo dziękujemy za Państwa głosy i opinie do przygotowywanego polsko-słowackiego projektu „W kręgu tajemnic”, który aktualnie opracowujemy w ramach ogłoszonego w Programie Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 naboru wniosków dotyczącego priorytetu 3. „Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze”.

Państwa refleksje i podpowiedzi pozwoliły nam lepiej zaplanować całe przedsięwzięcie oraz uzupełnić je o kilka znaczących elementów. Bardzo dziękujemy!

W załączeniu zbiorczy raport podsumowujący zarówno internetową ankietę, jak i inne działania partycypacyjne realizowane w okresie przygotowawczym z naszym partnerem z miasteczka Hniezdne.

Podsumowanie procesu partycypacji w ramach projektu "W kręgu tajemnic"

(Data publikacji 18.09.2023 r.)


Weź udział w przygotowaniu polsko-słowackiego projektu

Szanowni Państwo, mieszkańcy, turyści, gestorzy branży turystycznej, przedstawiciele instytucji kultury i organizacji pozarządowych,

zapraszamy do wyrażenia opinii na temat przygotowywanego przez samorządy Muszyny i Hniezdnego wspólnego projektu związanego z rozwojem produktu turystycznego w ramach polsko-słowackiego programu Interreg.

Projekt zatytułowaliśmy „W kręgu tajemnic”. Mamy nadzieję, że nowe atrakcje wzmocnią rozpoznawalność naszych miejscowości i całego obszaru pogranicza.

Wiemy, które obiekty będą poddane rozbudowie i co w nich będzie ulokowane. Państwa chcemy zapytać jakimi działaniami miękkimi możemy i powinniśmy wzmocnić działania infrastrukturalne, tak aby ich efekt dla rozwoju wspólnego, transgranicznego produktu turystycznego był jeszcze bardziej widoczny i przyniósł więcej długofalowych korzyści dla naszego regionu.

Poniżej znajdziecie Państwo krótką prezentację pokazującą założenia do projektu oraz link do ankiety, której wyniki – to znaczy Państwa opinie – pozwolą nam jeszcze lepiej i efektywniej zaplanować projekt, który ma dać nowy impuls rozwojowy naszych miejscowości.

Prezentacja

(Data publikacji 31.08.2023 r.)