Przejdź do stopki

Małopolskie OSP 2023

Treść

 

Nazwa zadania: „Małopolskie OSP 2023”
Źródło współfinansowania: Województwo Małopolskie
Data zawarcia umowy o dofinansowanie zadania: 27 czerwca 2023 r.
Wartość zadania: 60 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 30 000,00 zł
Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Okres realizacji zadania: zakończenie projektu 29 grudnia 2023 r.
 
Opis zadania:
Zakres zadania dotyczy remontu części operacyjno-technicznej remizy OSP Żegiestów.
 
Cele projektu:
Celem ogólnym opisywanego projektu, w kontekście długofalowego oddziaływania przedsięwzięcia, jest poprawa poziomu bezpieczeństwa pożarowego regionu, a w szczególności poprawa sytuacji poziomu bezpieczeństwa pożarowego Gminy Muszyna.
 
LOKALIZACJA
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna –OSP Żegiestów
 
Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego