Przejdź do stopki

Budowa wieży widokowej z obiektami małej architektury (ławki, stoły, stojaki na rowery) na górze Malnik na działkach nr 2245/1, 3682 położonych w obrębie ewidencyjnym Muszyna, gm. Muszyna

Treść

 

Nazwa projektu: Budowa wieży widokowej z obiektami małej architektury (ławki, stoły, stojaki na rowery) na górze Malnik na działkach nr 2245/1, 3682 położonych w obrębie ewidencyjnym Muszyna, gm. Muszyna.

 

Program: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych


Dofinansowanie: 2 562 175,27 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2 562 175,27 zł

 

Okres realizacji projektu: 27.09.2022 r. – 27.11.2023 r.

 

Opis projektu:

Realizacja projektu miała na celu wybudowanie wieży widokowej o wysokości całkowitej 40 zlokalizowanej na górze Malnik w miejscowości Muszyna. W ramach projektu zagospodarowano także teren wokół obiektu poprzez utwardzenie nawierzchni pod wieżą oraz montaż elementów małej architektury

W ramach projektu zrealizowano kompleksowe pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi podczas realizacji zadania.

 

Zakres realizacji projektu:

1. Budowa stalowo-drewnianej wieży widokowej o wysokości 40 m, o konstrukcji kratowej w kształcie ostrosłupa ściętego na podstawie kwadratu. Wieża składa się z sześciu segmentów, zakończonej na szczycie dachem czterospadowym. Wieża wyposażona w kamerę internetową zasilaną z turbiny wiatrowej i panelu fotowoltaicznego, system zliczania użytkowników oraz plansze z panoramami i opisami poszczególnych widoków.

2. Montaż elementów małej architektury tj. ławki, stoły i stojaki rowerowe.

3. Wykonanie utwardzonej nawierzchni pod wieżą.

 

Status: projekt zakończony