Przejdź do stopki

Rzeźba Matki Boskiej na kamiennym postumencie (XX w. po 1945 r.) z Muszyny przy ul. Zazamcze, prace konserwatorskie

Treść

 

Nazwa zadania: Rzeźba Matki Boskiej na kamiennym postumencie (XX w. po 1945 r.) z Muszyny przy ul. Zazamcze, prace konserwatorskie

Źródło współfinansowania: Województwo Małopolskie w ramach konkursu pn. „Kapliczki Małopolski_2023" dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach.

Data zawarcia umowy o dofinansowanie zadania: 05 września 2023 r.

Wartość zadania: 60 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 17 500,00 zł

Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Okres realizacji zadania: zakończenie projektu 30 listopada 2023 r.

Opis zadania:

Zakres zadania dotyczy wykonania prac konserwatorskich przy kapliczce w Muszynie, ul. Zazamcze, mianowicie konserwacji rzeźby Matki Boskiej, postumentu wykonanego z dzikiego kamienia, ogrodzenia wraz z naprawą uszkodzonych przez drzewa elementów, wykonania nowego daszku, wymiany istniejącej nawierzchni dojścia do kapliczki.

Cele projektu:

Celem ogólnym opisywanego projektu jest zatrzymanie procesów niszczenia kamienia, zabezpieczenie substancji zabytkowej, przywrócenie obiektowi walorów estetycznych zatartych przez nieprofesjonalne przemalowanie i  wcześniejsze pseudokonserwacje.

LOKALIZACJA

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna – miejscowość Muszyna, ul. Zazamcze, nr działki 1132/2.

Konserwacja kapliczki wykonana ze środków Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna i Województwa Małopolskiego w 2023 r.