Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika w miejscowości Milik

Nazwa projektu: Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika w miejscowości Milik
Program: Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Źródło współfinansowania: EFRROW Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020  działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna.

Nr projektu: 00047-65170-UM0620004/18
Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 21.08.2019 r
Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Wartość projektu: 509 834,77 zł
Środki z PROW – 294 317,00 zł
Środki własne – 215 517,77 zł
Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Okres realizacji projektu: sierpień 2019 – lipiec 2020 r.

Opis:
Celem operacji jest kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę 482,29 m chodnika przy głównej drodze gminnej K292893 Milik - Szczawnik w miejscowości Milik prowadzącego do centrum miejscowości, gdzie znajdują się obiekty użyteczności publicznej.         

Zakres projektu: W ramach projektu planuje się wykonać budowę chodnika o długości 482,29 m i szerokości 2,0 m. wraz z zjazdami (426,00 m2). Planuje się wybudować kanalizację opadową z rur PVC (511,00 mb) oraz przykanaliki z rur PVC (22,00 mb). Planuje się zamontowanie urządzeń zbierających wodę jak: wpusty krawężnikowo – jezdniowe
z osadnikiem (12 szt.) oraz wpusty jezdniowe z osadnikiem (11 kpl.). Wzdłuż chodnika po jego zewnętrznej stronie planuje się wbudować ścieki z prefabrykatów betonowych (245,55 mb) oraz ścieki z prefabrykatów betonowych z kratka przejazdową (15,34 mb).Stan realizacji: projekt w trakcie realizacji.