Przejdź do stopki

Małopolska Wieś 2019

Treść

 

Głównym celem konkursu pn. „Małopolska Wieś 2019”, było zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy życia jej mieszkańców.
Konkurs „Małopolska Wieś 2019” organizowany był w trzech kategoriach:
1)    Najpiękniejsza Małopolska Wieś,
2)    Nowatorska Małopolska Wieś,
3)    Małopolska Wieś w Sieci.


Przedmiotem oceny w ramach Konkursu w kategoriach Najpiękniejsza i Nowatorska Małopolska Wieś były inicjatywy lokalne zrealizowane na terenie sołectwa w ostatnich 5 latach liczonych od roku poprzedzającego Konkurs, a w kategorii Małopolska Wieś w Sieci – w ostatnim roku.


Oceny formalnej złożonych zgłoszeń do Konkursu dokonał Departament Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.


I miejsce w kategorii Nowatorska Małopolska Wieś zdobyło sołectwo Milik i otrzymało nagrodę w wysokości 60 000,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie prac budowlanych i porządkowych przy budynku szkoły podstawowej w Miliku
Konkurs jest III edycją ogłoszonego w roku 2017 i 2018 konkursu pn. „Niezwykła Małopolska Wieś”.

Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „Małopolska Wieś 2019”.