Przejdź do stopki

Rozbudowa ogólnodostępnego lodowiska w Muszynie (...)

Treść

 

Nazwa projektu: Rozbudowa ogólnodostępnego lodowiska w Muszynie poprzez wykonanie zadaszenia z przeznaczeniem na całoroczny obiekt wielofunkcyjny wraz z dalszym zagospodarowaniem terenu.
Nr projektu: RPMP.06.03.02-12-0516/16
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 28.12.2017 r.
Wartość projektu: 3 340 352,86
Koszty kwalifikowane: 2 635 287,13 zł
Kwota dofinansowania:  1 778 818,77 zł (67,50% kosztów kwalifikowanych)
w tym:
Współfinansowanie UE: 1 631 313,61 zł
Pomoc de minimis:            147 505,16 zł
wkład własny ogółem:     1 561 534,09 zł
Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Okres realizacji projektu: zakończenie projektu 01.07.2019 r.

 

Opis projektu:
Przedmiotem projektu było wykonanie zadaszenia i dzięki temu przekształcenie ogólnodostępnego lodowiska w Muszynie na całoroczny obiekt wielofunkcyjny. W okresie letnim obiekt użytkowany jest jako kort tenisowy a przyległy do lodowiska plac jest wykorzystywany jako skatepark.

Projekt odpowiada na następujące potrzeby:

1. konieczność wzmocnienia oferty turystycznej i dotychczasowych atrakcji Muszyny o nowe oferty w zakresie turystyki rekreacyjnej,

2. niewystarczająca oferta turystyczna dla rodzin z dziećmi oraz osób niepełnosprawnych (zaplanowano rozwiązania przystosowane do potrzeb tej grupy odbiorców tak aby umożliwić im w pełni korzystanie z infrastruktury stworzonej w ramach projektu),

3. brak wykorzystania obiektu lodowiska w okresach poza zimowych.

 

Celami projektu było:

- Dostosowanie istniejącego obiektu lodowiska do nowych funkcji rekreacyjnych przyjaznych dla turystów i kuracjuszy w tym osób niepełnosprawnych i rodzin z małymi dziećmi.

- Wykreowanie nowych atrakcyjnych produktów - zwiększenie oferty w zakresie nowej infrastruktury turystyczno-uzdrowiskowej Muszyny-wprowadzenie do oferty uzdrowiska nowych usług/produktów

- Zwiększenie przychodów podmiotów prowadzących działalność na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, których oferta skierowana jest do turystów i kuracjuszy.

 

Zakres projektu:

Zaplanowane w projekcie działania obejmowały:

 

1. Prace budowlane:

- prace rozbiórkowe,

- nawierzchniowe: utwardzenie części terenu kruszywem kamiennym,

- izolacyjne,

- prace przy budowie widowni,

- prace przy ogrodzeniu i małą architektury (montaż donic z niską zielenią ozdobną, montaż ławek.).

2. Prace konstrukcyjne:

- zadaszenie lodowiska o konstrukcji z drewna klejonego z pokryciem z napiętej membrany,

- prace instalacyjne obejmujące wykonanie przyłączy i instalacji wewnętrznych: kanalizacji deszczowej, wodociągowej,  elektrycznej i oświetlenia terenu oraz likwidacje i przekładki sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej.

 

 

LOKALIZACJA
Al. Zdrojowa Zapopradzie,  dz. ewid. nr 3803, 334/1, 334/2, 333/2, 333/3, 333/4, 1160/3