Gminy uzdrowiskowe obradowały w Sopocie

W dniach 5-6 maja br. prezydenci, wójtowie i burmistrzowie gmin uzdrowiskowych obradowali w uzdrowisku Sopot. Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP zrzesza 45 gmin, które posiadają na swoim terenie uzdrowiska lub obszary ochrony uzdrowiskowej, albo też pretendują do uzyskania...

więcej

Informacje o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na najem nieruchomości położonych w Muszynie przy al. Zdrojowej

Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna podaje do publicznej wiadomości wyniki przetargów ustnych nieograniczonych na najem nw. nieruchomości położonych w Muszynie przy al. Zdrojowej:

więcej

Komunikat

W dniu 11 kwietnia 2022r. (poniedziałek) rozpoczyna się długo wyczekiwany remont drogi w Szczawicznym.

więcej

Biuletyn Informacyjny 64 kwiecień 2022

Dostępne jest już cyfrowe, świąteczne wydanie Biuletynu Informacyjnego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Niebawem będą dystrybuowane egzemplarze w wersji papierowej. Zachęcamy do ciekawej lektury.

więcej

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) informuje:

więcej

OBWIESZCZENIE NR 6.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 marca 2022 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735...

więcej

Ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na najem nieruchomości położonych w Muszynie przy al. Zdrojowej

Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna ogłasza przetargi ustne nieograniczone na najem nw. nieruchomości położonych w Muszynie przy al. Zdrojowej:

więcej

Dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 r.

Dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok – już można składać wnioski 15 marca ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok. Od ubiegłego roku dokumenty można składać wyłącznie drogą elektroniczną.

więcej

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) informuje:

więcej

OGŁOSZENIE NR 2.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 07 marca 2022 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 39 ust. 1, art. 40, 41 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października...

więcej

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) informuje: że w dniu 28 lutego 2022 r....

więcej

Zgłoszenia w sprawie bazy noclegowej dla uchodźców z Ukrainy

Otrzymujemy szereg zgłoszeń od podmiotów prywatnych, jak również od osób indywidualnych oferujących miejsca w swoich nieruchomościach, hotelach itp., z których mogliby skorzystać Ukraińcy szukający w naszym województwie schronienia. ...

więcej