Zbiórka darów dla obywateli Ukrainy

Od poniedziałku (28.02.2022 r.) organizowana jest zbiórka darów dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną.

więcej

Informacja dla uchodźców z Ukrainy

(04.03.2022 r.)

więcej

Kierunek Kariera

Szanowni Państwo,

więcej

OBWIESZCZENIE NR 2.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 24 lutego 2022 r.

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

więcej

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) informuje:

więcej

Trzeci stopień alarmowy CRP na terenie całego kraju

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE–CRP) na terytorium całego kraju. Stopień alarmowy obowiązuje od 21 lutego 2022 r. od godz. 21.00 do 4 marca 2022 r. do godz. 23.59. Ostrzeżenie zostało wprowadzone w celu...

więcej

Zbiórka w celu pomocy osobom poszkodowanym po przejściu przez Gminę Dobrzyca w nocy 17 lutego 2022 r. trąby powietrznej

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Mieszkańców Gminy Dobrzyca we współpracy z Gminą Dobrzyca oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej organizuje zbiórkę materiałów budowlanych oraz środków finansowych w celu pomocy...

więcej

Trwają zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich

Wartościowe nagrody, niezapomniane emocje, nowo zawarte przyjaźnie – to wszystko i jeszcze więcej czeka na Was podczas wyjątkowego święta Kół Gospodyń Wiejskich -

więcej

OGŁOSZENIE NR 1.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 14 lutego 2022 roku

Na podstawie art.17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i...

więcej

Obwieszczenie Wojewody Malopolskiego z dnia 13 stycznia 2022 r., na znak WI-IV.747.1.62.2021 o wszczęciu postepowania administracyjnego

Obwieszczenie Wojewody Malopolskiego z dnia 13 stycznia 2022 r., na znak WI-IV.747.1.62.2021 o wszczęciu postepowania administracyjnego.

więcej

Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego

Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego realizowany przez powiat od 2001 r. został opracowany i wdrożony ze względu na narastający problem bezpiecznego dla środowiska i kosztownego procesu unieszkodliwiania tych niebezpiecznych

więcej