Rolniku przeczytaj, to ważne!

ARiMR przypomina, że wnioski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za 2021 r. można składać jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. W tym roku Agencja nie wysyła oświadczeń o braku zmian. Rolnicy, którzy w 2020 r. składali...

więcej

Konkurs „Moja Gmina w cyferkach”

KRK-OBR03.641.8.2021

więcej

OGŁOSZENIE NR 8.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA z dnia 17 maja 2021 r. o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art. 39, 40, 41, 51 ust.1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października...

więcej

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) informuje:

więcej

OBWIESZCZENIE NR 8.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 14 maja 2021 r.

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z...

więcej

Mamo! Mamo! Mammobus!

W dniu 26 maja w godz. od 9 do 17 do Muszyny przyjeżdża mammobus, w którym będzie można wykonać mammografię.

więcej

OGŁOSZENIE NR 7.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 10 maja 2021 r.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz w związku z art. 39 ust. 1, art. 40 i 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...

więcej

Informacja - wykaz nieruchomości położonych w Muszynie, przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę i użyczenie.

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) informuje:

więcej

Biuletyn informacyjny 62 kwiecień 2021

Szanowni Państwo,

więcej

KOMUNIKAT - UTRUDNIENIA W RUCHU

W dniu 29.03.2021 r. oraz w dniu 31.03.2021r. (środa) drogowcy będą wymieniać nawierzchnię na ul. Polnej oraz w Jastrzębiku.

więcej

Burmistrz Muszyny powołany do Rady Ekspertów do spraw Turystyki

W dniu dzisiejszym  Tomasz Michałowski, Szef Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii w imieniu V-ce Premiera Jarosława Gowina, wręczył burmistrzowi Muszyny dr Janowi Golbie akt powołania na członka Rady Ekspertów do spraw Turystyki. Podczas spotkania

więcej