OGŁOSZENIE NR 1.2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA z dnia 24 stycznia 2023 roku

OGŁOSZENIE NR 1.2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA z dnia 24 stycznia 2023 roku

więcej

mLegitymacja emeryta-rencisty

Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista będzie mógł korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji. Będzie ona dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel.

więcej

OBWIESZCZENIE NR 1.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 09 stycznia 2023 r. o zakończeniu gromadzenia materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

więcej

Weryfikacja deklaracji śmieciowych

Rok 2023 przyniósł nam konieczność podwyższenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Wysokość opłat dla mieszkańców ustalana jest na podstawie stawek określonych przez firmy zewnętrzne odbierające odpady z terenu Gminy. Kolejny wzrost tych stawek...

więcej

Łap Skilla

Wszystkich młodych pracujących Małopolan, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do udziału w unijnym projekcie Łap skilla!

więcej

Akcja krwiodawstwa w Muszynie

Dnia 15 stycznia 2023 r. w godz. od 830 do 1300 w Muzeum Regionalnym Państwa Muszyńskiego przy ul. Krzywej 1 w Muszynie organizowana jest kolejna akcja oddawania krwi pod hasłem Oddając krew...

więcej

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U.

więcej

Spotkanie ws. Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Perły Beskidu Sądeckiego” serdecznie zaprasza mieszkańców oraz podmioty działające na terenie Gminy Łabowa, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna...

więcej