Wybory do Małopolskiej Izby Rolniczej

24 września 2023 roku odbędą się wybory do rad powiatowych izb rolniczych

więcej

Możliwość dofinansowań dla przedsiębiorców

Informujemy, że trwa rekrutacja prowadzona przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie do projektu „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy”, w którym można otrzymać wsparcie na opracowanie i wdrażanie rozwiązań z zakresu zarządzania pracownikami oraz...

więcej

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Wojewody Małopolski

Obwieszczenie zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa wewnętrznej linii zasilającej WLZ w ramach realizacji inwestycji: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia relacji...

więcej

OBWIESZCZENIE NR 10.2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA z dnia 18 lipca 2023 roku

OBWIESZCZENIE NR 10.2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA z dnia 18 lipca 2023 roku

więcej

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) informuje:

więcej

OGŁOSZENIE NR 3.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 04 lipca 2023 r.

OGŁOSZENIE NR 3.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 04 lipca 2023 r.

więcej

Konkurs EKO HESTIA SPA: siedem uzdrowisk zakwalifikowanych do VIII edycji

Konkurs EKO HESTIA SPA jako jedyny w kraju skierowany jest wyłącznie do polskich uzdrowisk. Ocenie podlegają długofalowe działania na rzecz ochrony środowiska. Niezwykle ważną częścią tych działań jest także systematyczna edukacja ekologiczna lokalnych

więcej

OBWIESZCZENIE NR 8.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 czerwca 2023 r.

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

więcej

Podsumowanie niedzielnej akcji krwiodawstwa

Podczas niedzielnej akcji krwiodawstwa zgłosiło się 38 osób chętnych oddać krew. Finalnie 30 darczyńców mogło ją oddać. W sumie udało się zdeponować aż 13,5 l krwi.

więcej

KOMUNIKAT: zmiany godzin otwarcia kasy urzędu

Od 15 do 28 czerwca kasa czynna

Poniedziałek: 8.00-13.00

Wtorek-piątek: 7.30-13.00

więcej