Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) informuje:

więcej

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) informuje:

więcej

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Sądecki Obszar Funkcjonalny zaprasza do konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027

więcej

Brama Beskidu - konsultacje społeczne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” serdecznie zaprasza na konsultacje społeczne w ramach tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

więcej

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) informuje:

więcej

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 07.03.2023 - 28.04.2023 r.

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

więcej

Zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców. Ważne zmiany od 1 marca br.

Obywatele Ukrainy będą pokrywać część kosztów zakwaterowania i całodziennego wyżywienia podczas pobytu w Polsce.

Szczegóły na plakacie.

 

więcej

INFORMACJA o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w Muszynie przy ul. Rynek z przeznaczeniem na sezonową działalność handlową i gastronomiczną na czas nieoznaczony.

Na podstawie Zarządzenia Nr 105.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 14 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania przetargów na dzierżawę, najem nieruchomości lub ich części stanowiących własność Miasta i Gminy Uzdrowiskowej...

więcej

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna ogłoszenie przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Muszynie przy ul. Rynek z przeznaczeniem na sezonową działalność handlową i gastronomiczną na czas nieoznaczony.

 

więcej

Ogłosznie

Stowarzyszenie Sądecki Obszar Funkcjonalny zaprasza do konsultacji społecznych dokumentu Diagnozy Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego.

więcej

OBWIESZCZENIE NR 3.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 stycznia 2023 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r....

więcej