Zbiórka pieniędzy na uchodźców z Ukrainy

Uruchomiona została zbiórka pieniędzy na uchodźców z Ukrainy uciekających przed wojną.

więcej

UWAGA! Niedźwiedź.

Informuje się mieszkańców Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna o istniejącej możliwości wałęsania się niedźwiedzia na terenie Gminy Muszyna.

więcej

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) informuje:

więcej

Projekt Łap Skilla

Szanowni Państwo,

więcej

Oferty pracy w WFOŚiGW

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

więcej

Zawiadomienie

ZAPOPRADZIE sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami obejmującymi remont ul. Grunwaldzkiej Bocznej w miejscowości Muszyna w miejscu prowadzenia robót konieczne jest czasowe zamknięcie drogi...

więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - WYŁONIENIE INWESTORA STRATEGICZNEGO W SPÓŁCE MUSZYNASKI SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU  W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 701 KODEKSU CYWILNEGO NA WYŁONIENIE NABYWCY UDZIAŁÓW SPÓŁKI MUSZYNASKI SP. Z O.O., DOTYCZĄCEGO WYBORU INWESTORA STRATEGICZNEGO.

więcej

OBWIESZCZENIE NR 7.2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA z dnia 28 kwietnia 2023 roku

OBWIESZCZENIE NR 7.2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA z dnia 28 kwietnia 2023 roku

więcej

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) informuje:

więcej

Debata społeczna

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz Komendant Komisariatu Policji w Muszynie mają zaszczyt zaprosić Mieszkańców Muszyny do udziału w debacie społecznej pt. "Zagrożenia związane z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów na Al. Zdrojowej w Muszynie, w rejonie

więcej

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) informuje:

więcej

Rekrutacja do projektu „Złap za STER!”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

Biuletyn Informacyjny 67 kwiecień 2023

Szanowni Państwo,

więcej

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) informuje:

więcej