Przejdź do stopki

Małopolskie OSP 2022

Treść

 

Nazwa zadania: „Małopolskie OSP 2022”

Źródło współfinansowania: Województwo Małopolskie

Data zawarcia umowy o dofinansowanie zadania: 20 lipca 2022 r.

Wartość zadania: 20 400,00 zł

Kwota dofinansowania: 8 145,00 zł

Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Okres realizacji zadania: zakończenie projektu 31 grudnia 2022 r.

 

Opis zadania:

Zakres zadania dotyczy zakupu sprzętu strażackiego celem zapewnienia gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

Cele projektu:

Celem ogólnym opisywanego projektu, w kontekście długofalowego oddziaływania przedsięwzięcia, jest poprawa poziomu bezpieczeństwa pożarowego regionu, a w szczególności poprawa sytuacji poziomu bezpieczeństwa pożarowego Gminy Muszyna.

 

LOKALIZACJA

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna – OSP Muszyna oraz OSP Żegiestów

 

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego