Przejdź do stopki

Program współpracy na rok 2024

Treść

UCHWAŁA Nr LXII.782.2023 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 października 2023 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

 

UCHWAŁA Nr LXV.815.2023 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXII.782.2023 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 października 2023 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.