Publikacja "Muszyna – Plaveč: Odkrywamy zapomnianą historię i kulturę polsko-słowackiego pogranicza"

Zdjęcia w albumie