Przejdź do stopki

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości położonej w Muszynie przy al. Zdrojowej

Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości położonej w Muszynie przy al. Zdrojowej obejmującej obiekt handlowy typu altana o wymiarach 300x300 cm i powierzchni użytkowej 7,18 m2, zlokalizowany na działce ew. nr 254/1, oznaczony literą B, z przeznaczeniem na sprzedaż pamiątek, na okres 6 lat.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu, wraz z załącznikami dostępna jest poniżej.

Bliższych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, Planowania, Rolnictwa i Leśnictwa tut. Urzędu pok. nr 18 (II piętro) tel. 18 472 59 39.