INFORMACJA dotycząca roszczeń odszkodowawczych na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz naliczenia tzw. „renty planistycznej” za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Tagi