Przejdź do stopki

Ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na najem nieruchomości położonych w Muszynie przy al. Zdrojowej

Ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na najem nieruchomości położonych w Muszynie przy al. Zdrojowej

Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna ogłasza przetargi ustne nieograniczone na najem nw. nieruchomości położonych w Muszynie przy al. Zdrojowej:

- oznaczonej literą A, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności polegającej na prowadzeniu miejsca rekreacji oraz sprzedaży pamiątek, na okres 7 lat;

- oznaczonych literami B, C, D, E, z przeznaczeniem na sprzedaż pamiątek, na okres 7 lat.

Pełna treść ogłoszeń o przetargach, wraz z załącznikami dostępna jest poniżej.

Bliższych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, Planowania, Rolnictwa i Leśnictwa tut. Urzędu pok. nr 18 (II piętro) tel. 18 472 59 39.