Przejdź do stopki

Warsztaty Jednostek Straży Pożarnych z Sabinova i Muszyny 14.04.2023 r.

Treść

Warsztaty odbyły się Sabinovie w dniu 14 kwietnia 2023 r. Dotyczyłty wymiany doświadczeń i procedur związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego przed powidzią i pożarem. W ramach zadania strażacy ze Słowacji przedstawili swoje doświadczenia i procedury związane z zagrożeniami powodziowymi oraz pożarowymi.

Warsztaty realizowane zostały w ramach projektu pt. "Muszyna - Sabinov: Wzmacniamy wspólne dzeidzictwo kulturowe pogranicza Polsko-Słowackiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.