Przejdź do stopki

Wizyta sąsiedzka dzieci z Sabinova w Muszynie

Treść

W dniu 26 maja 2023 r. uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Powroźniku gościli swoich równolatków z partnerskiego miasta Sabinov (Słowacja). W ramach wizyty sąsiedzkiej zaprezentowali im bogatą historię miasta, oprowadzili po ciekawych obiektach dziedzictwa kulturowego.

 

Zadanie realizowane w ramach projektu pt. „Muszyna – Sabinov: Wzmacniamy wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza Polsko–Słowackiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska–Słowacja 2014–2020.