Przejdź do stopki

Wizyta sąsiedzka dzieci z ZSP w Złockiem w Sabinovie

Treść

W dniu 19 maja 2023 r. uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Złockiem brali udział w wyjeździe do Sabinova (Słowacja). W ramach wizyty sąsiedzkiej poznali rówieśników z Sabinova, którzy zaprezentowali im historię miasta, oprowadzili po ciekawych obiektach dziedzictwa kulturowego.

Zadanie realizowane w ramach projektu pt. „Muszyna – Sabinov: Wzmacniamy wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza Polsko–Słowackiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska–Słowacja 2014–2020.