Przejdź do stopki

Słowacko-Polska konferencja w Sabinovie

Treść

 

W dniu 28 listopada 2019 roku w Sabinovie (Słowacja) odbyła się konferencja rozpoczynająca projekt pn. „Muszyna – Sabinov: Wzmacniamy wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza Polsko – Słowackiego”. Projekt ten zakłada przywrócenie i odtworzenie dawnej fortyfikacji miejskiej w Sabinovie oraz przyczyni się do renowacji i rozbudowy ruin zamku w Muszynie.

Konferencja rozpoczęła się przywitaniem gości z Polski przez Primatora Michała Repaská, który przedstawił wideo-prezentację Sabinova. Następnie, Pavel Molnar przedstawił projekt po stronie partnera słowackiego. W ramach zadania zrealizowana będzie odnowa murów obronnych z XV i XVI w., rozciągających się w rozległy kompleks przez centrum Sabinova. Prace obejmują renowację wybranych części średniowiecznych ruin, nieistniejących części najbardziej autentycznej zachowanej fortyfikacji miasta, co umożliwi przeprowadzenie prac konserwatorskich i częściową rekonstrukcję zachowanych wież.

Po wystąpieniu gospodarzy spotkania głos zabrał Włodzimierz Tokarczyk – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. W swojej prezentacji oprócz faktów historycznych przedstawił wcześniej realizowane prace archeologiczne przy ruinach zamku oraz wizualizacje docelowego kształtu zabytkowych ruin. Po stronie polskiego partnera zadanie polega na renowacji i rozbudowie ruin średniowiecznego zamku w Muszynie wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia zamku, przebudowie i renowacji budynku wieży – baszty, budowie miejsca widokowego, sanitariatów wraz z niezbędnymi instalacjami.

Główną ideą realizacji projektu jest uchronienie istotnych zabytków kultury pogranicza polsko-słowackiego przed degradacją i dewastacją. Przywrócenie im reprezentacyjnych funkcji, jako symboli miast partnerskich, a także udostępnienie ich turystom, aby stanowiły pełnowartościowe zabytki kultury.