Przejdź do stopki

Warsztaty Jednostek Straży Pożarnych z Muszyny i Sabinova 01.05.2022 r.

Treść

 

Warsztaty odbyły się w dniu 1 maja 2022 r. Dotyczyłty wymiany doświadczeń i procedur związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego przed powidzią i pożarem. W ramach zadania strażacy z Polski przedstawili swoje doświadczenia i procedury związane z zagrożeniami powodziowymi oraz pożarowymi.

Warsztaty realizowane zostały w ramach projektu pt. "Muszyna - Sabinov: Wzmacniamy wspólne dzeidzictwo kulturowe pogranicza Polsko-Słowackiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

W warsztatach uczestniczyło 20 członków ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Muszyna i przedstawiciele władz samorządowych oraz 16 przedstawicieli partnera z Sabinova (w tym członkowie ochotniczej straży pożarnej i władz miasta Sabinova).