Przejdź do stopki

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) informuje że w dniu 10 lipca 2024 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu MiGU Muszyna i umieszczono na stronach internetowych Urzędu na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Muszynie, Powroźniku, Złockiem i Leluchowie przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 103.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 10 lipca 2024 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.