Przejdź do stopki

Informacja o wprowadzeniu nazw ulic w miejscowościach, Muszyna Powroźnik i Złockie

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców informujemy, że w ramach ciągłego rozwoju naszej społeczności, planujemy rozpocząć działania zmierzające do wprowadzenia nazw ulic w miejscowości Powroźnik i Złockie, oraz aktualizację numerów porządkowych nieruchomości na terenie miejscowości Muszyna poprzez wprowadzenie nazw ulic lub ich zmianę.

Wszczęcie procedury wprowadzenia nazw ulic oraz aktualizacja numerów porządkowych w wyżej wymienionych miejscowościach wiąże się również z wprowadzeniem zmian numeracji porządkowej budynków.

Ciągły i dynamiczny rozwój Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, jak również występujące w ostatnim czasie silne tendencje urbanistyczne, spowodowały trudności administracyjne w oznaczaniu nieruchomości numerami porządkowymi.

Nadanie nazw ulic oraz uporządkowanie numeracji porządkowej budynków wpłynie na  poprawę bezpieczeństwa naszych mieszkańców, gdyż ułatwi to służbom ratowniczym, takim jak karetki pogotowia ratunkowego, straż pożarna, policja – poruszanie się po danych  miejscowościach.

Ponadto uporządkowanie numerów porządkowych usprawni poruszanie się po miejscowościach zarówno licznym turystom jak i pracownikom firm kurierskich.

Proces nadania nazw ulic wraz z przenumerowaniem numeracji porządkowej budynków zostałby podzielony na dwa etapy. Pierwszym etapem zostanie objęte miasto Muszyna. Natomiast drugim etapem miejscowości Powroźnik i Złockie.

Przewidywany termin zakończenia etapu pierwszego – grudzień 2024 r., natomiast drugiego etapu  – czerwiec 2025 r. (Powyższe terminy mogą ulec zmianie). Trzecim finalnym etapem będzie zamówienie i zamontowania znaków z nazwami ulic.

Projekt z propozycjami nazw ulic zostanie udostępniony do konsultacji społecznych. Całe zadanie planujemy zakończyć do końca przyszłego roku. Co ważne, procedura wprowadzania nowych adresów zameldowania nie będzie wymagała od mieszkańców wymiany dokumentów urzędowych, takich jak dowód osobisty czy prawo jazdy.

Zestawienie nowych adresów zostanie wysłane z urzędu m.in. do: Starostwa Powiatowego, Komisariatu Policji, Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego, Poczty Polskiej, ZUS-u, KRUS-u,  Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, zakładu energetycznego, zakładu gazowniczego.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian oraz harmonogram konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej www.muszyna.pl, w BIP w zakładce geodezja i kartografia - nazewnictwo ulic oraz umieszczone na tablicach ogłoszeń.

Prosimy o śledzenie zmian i udział w konsultacjach społecznych.