Przejdź do stopki

INFORMACJA o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w Muszynie z przeznaczeniem na ogródek działkowy na czas nieoznaczony.

Na podstawie Zarządzenia Nr 105.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 14 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania przetargów na dzierżawę, najem nieruchomości lub ich części stanowiących własność Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, lub będących w użytkowaniu wieczystym, informuję, iż:

W wyniku przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 28 czerwca 2024 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na dzierżawę nieruchomości położonej w Muszynie, obejmującej część tj. 120 m2 działek ewidencyjnych nr nr 615/7 i 614/9 o łącznej powierzchni całkowitej 0,1353 ha, z przeznaczeniem na ogródek działkowy na czas nieoznaczony - dzierżawcą nieruchomości został Pan Andrzej Grzyb zam. w Muszynie.

W wyniku ww. przetargu czynsz dzierżawny netto ustalony został na kwotę 1 400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100) w stosunku rocznym.