Przejdź do stopki

Utrudnienia w ruchu ul. Grunwaldzka 26.06.2024 r.

Utrudnienia w ruchu ul. Grunwaldzka 26.06.2024 r.
Zapopradzie Sp. z o.o. jako generalny wykonawca inwestycji „Budowa sieci wodociągowych rozdzielczych DN 160PE, 110PE, 90PE, 63PE, wraz z przyłączami oraz urządzeniami budowlanymi w ul. Grunwaldzkiej w Muszynie i Powroźniku.”
Informuje, że w dniu 26.06.2024 roku o godz. 13:00 rozpocznie prace budowlane polegające na odtworzeniu drogi na działce nr 3693/1 w Muszynie przy ul. Grunwaldzkiej.
Prace zostaną zakończone dnia 26.06.2024 r. o godzinie 16:00.
Droga na czas robót budowlanych zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu samochodowego od budynku nr 156 do budynku nr 148.