Przejdź do stopki

Informacja ws. korzystania z fontann na terenie Gminy Muszyna

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z fontann, informuje, iż fontanny zlokalizowane na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna służą do celów dekoracyjnych. W związku z tym przypomina się, że zabronione jest:

  1. wchodzenie do niecki fontann;
  2. picie wody z fontann;
  3. wprowadzanie zwierząt do fontann;
  4. kąpiel i mycie ludzi lub zwierząt w fontannach;
  5. wlewanie do fontann jakichkolwiek płynów - w tym środków czystości;
  6. nabieranie i wylewanie wody z fontann;
  7. wnoszenie w pobliże fontann pojemników do rozpylania gazów; substancji żrących, materiałów niebezpiecznych i innych substancji niebezpiecznych;
  8. zatykanie dysz fontann;
  9. niszczenie i uszkadzanie urządzeń wodnych;
  10. manipulowanie przy instalacjach znajdujących się na fontannie i w jej otoczeniu oraz niszczenie elementów małej architektury.